Taligová Renáta, Mgr.

Taligová Renáta, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 4 165

„Podľa mňa je kľúčom k úspechu a osobnému šťastiu zvnútornenie jednoduchých krokov.“

Chcem naučiť ľudí naplno využívať svoj potenciál, verejne  prezentovať svoju prácu, efektívne komunikovať, predchádzať konfliktom, úspešne obchodovať a vytvárať silný prvý dojem. Pomôcť im odstraňovať vnútorné bariéry a odhaliť im tajnú reč tela vo svete biznisu.

Vo firemnom prostredí ukážem, ako môže implementácia firemnej kultúry zmeniť nielen pracovné vzťahy a atmosféru, ale aj produktivitu a finančné ukazovatele.

Chcem dokázať, že neustála práca na sebe prináša nielen osobnostný rast, ale aj zmenu života, nezabudnuteľný zážitok a spokojnosť v pracovnom i súkromnom živote.

Lektor školí

 • Reč tela vo svete biznisu
 • Firemná kultúra – rozhodujúci faktor úspešnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Tajomstvo presvedčivosti
 • Stratégia predaja
 • Kariérne poradenstvo
 • Odbúravanie vnútorných bariér
 • Riadenie zamestnancov
 • Budovanie vlastnej značky
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Ako na pracovný pohovor
 • Myšlienkové domino
 • Prekonávanie vnútorných bariér

Referencie

 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • Pohronské osvetové stredisko
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
 • Živena – Spolok slovenských žien
 • AS Fashion Banská Bystrica
 • Kariérny poradca, s.r.o.
 • UK – Katedra managementu, Centrum ďalšieho vzdelávania

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérny poradca
 • Metakognitívne metódy vo vzdelávaní
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
 • Interaktívne techniky v edukačnom procese
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Vytváranie pozitívnej klímy formou sociálneho dialógu

Cena školenia: dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

19

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Iné aktivity

Názov Trvanie Začiatok
Myšlienkové domino – online kurz, 22.9.2021 2 Hodín 22. septembra 2021
Kritické myslenie 18.5.2021 2 Hodín 18. mája 2021
Odbúravanie vnútorných bariér – online kurz 3 Hodín 14. apríla 2021
Riadenie zamestnancov, 29.5.2019 BB 3.5 Hodín 29. mája 2019
Odbúravanie vnútorných bariér, 23.5.2019 3.5 Hodín 23. mája 2019
Efektívne riešenie konfliktov, 22.5.2019 BB 3.5 Hodín 22. mája 2019
Stratégia predaja, 14.5.2019 BB 3.5 Hodín 14. mája 2019
Tajomstvo presvedčivosti, 24.4.2019 BB 3.5 Hodín 24. apríla 2019
Reč tela, 10.4.2019 BB 3.5 Hodín 10. apríla 2019
Prezentačné a komunikačné zručnosti, 27.3.2019 BB 3.5 Hodín 27. marca 2019
Firemná kultúra, 27.2.2019 BB 3.5 Hodín 27. februára 2019
Odbúravanie vnútorných bariér, 13.2.2019 BB 3.5 Hodín 13. februára 2019
Tajomstvo presvedčivosti, 20.6.18 BB 7 Hodín 20. júna 2018
Sila slov a reči tela v pracovnom prostredí 5.6.18, BB 7 Hodín 5. júna 2018