Taligová Renáta, Mgr.

Taligová Renáta, Mgr.

LEKTOR / KARIÉRNY PORADCA | Počet zobrazení: 7 432

Som lektorka, kariérna poradkyňa a motivátorka.

Zameriavam sa najmä na osobnostný a kariérny rast svojich klientov cez identifikáciu ich silných stránok a silu vnútornej motivácie.

Osobitnú pozornosť venujem rozvoju ženského potenciálu so zameraním na vnútorné zdroje, schopnosť empatie, intuitívnosť a jedinečnosť.

V školskom prostredí sa orientujem na zážitkovú pedagogiku smerom k rozvoju sociálnych zručností a emočnej odolnosti cez  vzdelávanie pedagógov.

Vo firemnom prostredí sa venujem tímovému rozvoju budovaním priaznivej pracovnej klímy, vytváraním kooperatívnej skupinovej dynamiky a individuálnym poradenstvom.

Do svojej práce vkladám energiu, odhodlanie a nové prístupy, aby boli moje vzdelávania a tréningy pre všetkých zážitkom, prínosom, novým impulzom v pracovnom i osobnom živote.

Lektorka školí

 • Kariérne a kariérové poradenstvo
 • Kariérny a osobnostný rast
 • Tréning emočnej odolnosti
 • Firemná kultúra – rozhodujúci faktor úspešnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Spoločenská etiketa a biznis protokol
 • Skupinová dynamika a sila tímovej spolupráce
 • Odbúravanie vnútorných bariér
 • Sila prvého dojmu
 • Motivačné riadenie zamestnancov
 • Budovanie vlastnej značky
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Reč tela vo svete biznisu

Referencie

 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • Pohronské osvetové stredisko
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
 • Živena – Spolok slovenských žien
 • AS Fashion Banská Bystrica
 • Kariérny poradca, s.r.o.
 • UK – Katedra managementu, Centrum ďalšieho vzdelávania

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérny poradca
 • Metakognitívne metódy vo vzdelávaní
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
 • Interaktívne techniky v edukačnom procese
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Vytváranie pozitívnej klímy formou sociálneho dialógu

Cena školenia: dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

19

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Other Events