Taligová Renáta, Mgr.

Taligová Renáta, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 351

„Podľa mňa je kľúčom k úspechu a osobnému šťastiu zvnútornenie jednoduchých krokov.“

Chcem naučiť ľudí naplno využívať svoj potenciál, verejne  prezentovať svoju prácu, efektívne komunikovať, predchádzať konfliktom, úspešne obchodovať a vytvárať silný prvý dojem. Pomôcť im odstraňovať vnútorné bariéry a odhaliť im tajnú reč tela vo svete biznisu.

Vo firemnom prostredí ukážem, ako môže implementácia firemnej kultúry zmeniť nielen pracovné vzťahy a atmosféru, ale aj produktivitu a finančné ukazovatele.

Chcem dokázať, že neustála práca na sebe prináša nielen osobnostný rast, ale aj zmenu života, nezabudnuteľný zážitok a spokojnosť v pracovnom i súkromnom živote.

Lektor školí

 • Reč tela vo svete biznisu
 • Firemná kultúra – rozhodujúci faktor úspešnosti
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Tajomstvo presvedčivosti
 • Stratégia predaja
 • Kariérne poradenstvo
 • Odbúravanie vnútorných bariér
 • Riadenie zamestnancov
 • Budovanie vlastnej značky
 • Efektívne riešenie konfliktov
 • Ako na pracovný pohovor

Referencie

 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
 • Pohronské osvetové stredisko
 • Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
 • Živena – Spolok slovenských žien
 • AS Fashion Banská Bystrica
 • Kariérny poradca, s.r.o.
 • UK – Katedra managementu, Centrum ďalšieho vzdelávania

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérny poradca
 • Metakognitívne metódy vo vzdelávaní
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní
 • Interaktívne techniky v edukačnom procese
 • Rozvoj čitateľskej gramotnosti
 • Vytváranie pozitívnej klímy formou sociálneho dialógu

Cena školenia: dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

19

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Iné aktivity

Názov Trvanie Začiatok
Ako prekonávať vnútorné bariéry, 6.8.18 BB 7 Hodín 6. augusta 2018
Tajomstvo presvedčivosti, 20.6.18 BB 7 Hodín 20. júna 2018
Sila slov a reči tela v pracovnom prostredí 5.6.18, BB 7 Hodín 5. júna 2018