Hanzel Martin, RNDr.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Hanzel Martin, RNDr.

Lektor | Počet zobrazení: 2 446

Absolvoval som Prírodovedeckú fakultu v Bratislave, odbor antropológia a krátko po skončení školy som začal pracovať vo farmaceutickom priemysle. Pracoval som v ňom od roku 2003 na rôznych pozíciách – od predajcu, cez „sales špecialistu“, Key Account Managera, obchodného managera, kouča a training managera.
Počas svojej praxe som pracoval v mnohých firemných kultúrach, spoznal som a aplikoval mnoho prístupov k práci a k problémom a spôsobom vedenia ľudí. Riadil a motivoval som tímy jednak v „dobrých časoch“, ale i v procese reštrukturalizácie spoločností, pričom som pomáhal tímom zvládať zmeny. Rozvíjal som úzku spoluprácu naprieč oddeleniami i s vedením spoločností. So svojim tímom som sa vždy snažil aplikovať individuálny prístup v komunikácii a pri hľadaní optimálnych riešení problémov pre spoločnosť i pre jednotlivca. V neposlednom rade som ako training manager a lektor aplikoval rôzne spôsoby naplnenia potrieb kontinuálneho vzdelávania obchodných zástupcov a manažérov v zmysle odbornom, ale aj v zmysle mäkkých a tvrdých zručností, prezentačných zručností, vyjednávania, budovania a riadenia tímov, výkonov jednotlivcov, motivácie a pod.
Chcem ďalej odovzdávať skúsenosti zo svojej dlhoročnej praxe a pomáhať tak k profesionálnemu a osobnostnému rastu a všetkých, ktorí sa chcú odborne i profesionálne rozvíjať, ako aj tým, ktorí chcú byť úspešní.

Lektor školí

• Ako budovať a viesť tím k výkonu a efektivite
• Emocionálna inteligencia alebo ako budovať atmosféru dôvery
• Change mangement
• Leader, manažér, kouč
• Manažérske tréningy
• Motivácia, sebamotivácia a rozvoj osobnosti
• Multichannel komunikácia so zákazníkom
• Prezentačné a komunikačné zručnosti
• Time management
• Umenie spätnej väzby
• Vyjednávanie
• Zvládanie stresu a work-life balance
• Individuálne tréningy podľa požiadaviek klienta

 

Referencie

  • Berlin-Chemie, Menarini Group, obchodné zastúpenie
  • GlaxoSmithKline Slovakia
  • Eli Lilly Slovakia, s r.o.
  • Roche Slovensko spol. s r.o.
  • Astellas Pharma s.r.o., o.z.

Certifikáty/Osvedčenia

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu lektor v ALKP a – akreditovaný vzdelávací program – vzdelávanie dospelých – Lektor (2017)
  • Certifikát – Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii podľa § 18 zákona 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v kvalifikácii: Lektor (2020).

Cena školenia

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

celé Slovensko

Roky praxe

17

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.