Ing. Helena Heribanová

Ing. Helena Heribanová

Lektor | Počet zobrazení: 3 790

„Spokojný zamestnanec urobí viac ako traja nespokojní.“ /Henry Ford/
Vyštudovala som podnikový manažment na EU v BA, mám 19 ročnú prax v slovenských dynamicky rastúcich spoločnostiach, kde som pôsobila vo vedúcich funkciách v oblasti personálneho a finančného manažmentu. Som presvedčená, že spokojný a motivovaný zamestnanec je základným predpokladom dlhodobého rastu firmy. Ak je na vašej strane ochota a vôľa zabezpečiť kontinuálny a dlhodobý rast firmy prostredníctvom spokojných, motivovaných a angažovaných zamestnancov, potom na mojej strane je veľká ochota a odhodlanie vám s tým pomôcť.

„Nič nie je nemožné… Pretože nič nie je nemožné, musíme snívať veľké sny; čím väčšie, tým lepšie“ /Michael Phelps/
Koučing je mojou srdcovou záležitosťou. Je nádherné prostredníctvom vhodne kladených otázok pomáhať ľuďom objaviť vlastný potenciál, aby došli k sebapoznaniu a našli tak tie najlepšie riešenia svojich problémov a vlastné cesty k dosahovaniu svojich snov a cieľov. Ten pocit, keď človek nachádza samého seba a jeho duša „spieva“ je nenahraditeľný.

Lektorka školí:

Školenia šité na mieru hlavne v oblastiach:
– Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov
– Výberové, hodnotiace a výstupné pohovory
– Motivácia zamestnancov
– Efektívne a spravodlivé odmeňovanie
– Podniková kultúra
– Zavedenie koučingovej kultúry do firmy
– Podpora tímovosti a spolupráce
– Work-life balance – rovnováha medzi pracovným a osobným životom
– Sebamotivácia – ako zmeniť svoj život zmenou vlastného myslenia…

Firemný koučing / Business coaching
Životný koučing / Life coaching

Referencie:

púpava development, s.r.o. / Trnava
Bizzcom, s.r.o. / Trnava
Toma Industries, s.r.o / Trnava
EMEL Bratislava, s.r.o. / Bratislava

Certifikáty/Osvedčenia:

LEKTOR – akreditovaný vzdelávací program /ALKP/
KOUČ 104 hodín – ACSTH (ICF) – akreditovaný kurz /Power coaching/
Rozvoj a riadenie ľudských zdrojov – akreditovaný vzdelávací program /Ibis Partner Slovakia/

Cielené vedenie hodnotiacich pohovorov – certifikát /Forum/
Požadované správanie zamestnancov – vieme ho riadiť a merať ? – certifikát /Forum/
Efektívny a spravodlivý model odmeňovania – certifikát /Forum/
Time management IV. Generácie
Moderné metódy vedenia a riadenia podriadených
Nákladový a finančný controlling – osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

Web stránka lektorky:

www.koucellen.sk

Cena školenia

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

Trnavský kraj, Bratislavský kraj

Roky praxe

19

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.