Csóri Peter, Mgr. PhD.

Csóri Peter, Mgr. PhD.

Kariérny poradca | Počet zobrazení: 5 887

Viac ako 10 rokov poskytujem odborné poradenské služby pre nezamestnaných...

Pracujem ako odborný poradca a viac ako 10 rokov poskytujem odborné poradenské služby pre nezamestnaných a služby kariérneho poradenstva. Venujem sa individuálnemu a skupinovému poradenstvu, zameranému na orientáciu na trhu práce, motiváciu, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, sebapoznávanie a pod., realizujem psychosociálne výcviky, hodnotenia pracovného potenciálu metódou Assessment Centre, individuálne akčné plány, osobnostné profily a pod.

Vyštudoval som odbor sociálna práca. V tejto oblasti si neustále rozširujem svoje vedomosti a zručnosti formou ďalšieho vzdelávania, t. č. prostredníctvom doktorandského štúdia, v rámci ktorého sa venujem problematike supervízie, syndrómu vyhorenia a jeho prevencii. Som akreditovaným supervízorom registrovaným na MPSVaR.

Odborný poradca školí

 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Supervízia v sociálnej práci
 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Motivačné kurzy pre nezamestnaných – orientácia na trhu práce, rozvoj kľúčových kompetencií, komunikačné zručnosti, asetrivita, riešenie konfliktov
 • Hodnotiace a rozvojové centrum

Referencie

 • ÚPSVaR Banská Štiavnica
 • ECON
 • člen ALKP

Certifikáty/Osvedčenia

 • Komunikačné zručnosti a zvládanie stresu
 • Osvedčenia: Tímová spolupráca, Sociálno-psychologický výcvik, Rozvoj komunikačných zručností pracovníkov v rezorte práce
 • Vzdelávanie poradcov MP SR
 • Supervízia v sociálnej práci
 • Akreditovaný výcvik supervízorov v SP vzdelávanie pracovníkov hodnotiacich a rozvojových centier (metóda Assessment Centre)
 • Recruitment

Cena školenia

 • dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj

Roky praxe

15

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.