Emília-Jányová-Lopušníková

Emília Jányová Lopušníková

Prezidentka ALKP

Nositeľka myšlienky kvalitného vzdelávania a zakladateľka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov (2012), prvej a jedinej stavovskej organizácie,  zastupujúcej záujmy lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku a ktorej zároveň Ministerstvo školstva udelilo oprávnenie na overovanie odbornej spôsobilosti lektorov a udeľovanie oficiálnej lektorskej kvalifikácie.  

V oblasti vzdelávania dospelých sa pohybuje 22 rokov. Začínala ako lektorka, neskôr riaditeľka vzdelávacej spoločnosti, ktorá vzdelávala tisíce zamestnancov na celom Slovensku.  Okrem sveta vzdelávania sa ako riaditeľka Červeného kríža v Banskej Štiavnici aktívne venuje napĺňaniu poslania tejto najväčšej humanitárnej organizácii na svete. Trojlístok pôsobenia uzatvára Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity v Banskej Bystrici, kde so svojim tímom pomáha ľuďom budovať lepší život na vidieku.

 

Roman Mojš Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Roman Mojš

Viceprezident ALKP, lektor

Spoluzakladateľ Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. V ALKP sa venuje prieskumom a tvorbe odborných materiálov. Podieľal sa na tvorbe akreditovaného vzdelávacieho programu Lektor a programu kontinuálneho vzdelávania Kariérové poradenstvo. Aktívny lektor s dlhoročnou praxou v problematike soft skills, supervízor, kouč.

         

 Asociácia_lektorov_Danka_Pompurová_menší

Danka Kováčiková

Manažment, komunikácia, marketing a PR

Zakladajúca členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Je autorkou strategických dokumentov ALKP – stanovy, etický kódex, organizačný a volebný poriadok. V súčasnosti spravuje webovú stránku, sociálne siete, komunikáciu, marketing a PR. Marketing sa stal jej koníčkom a voľno-časovou aktivitou. Má rada ľudí a komunikáciu s nimi. Jej heslom je, že žiaden e mail a telefonát nesmie zostať  nezodpovedaný.

„Rob čo miluješ, miluj, čo robíš a odovzdaj viac, než sľubuješ.“  Harvey Mackay

 

 

Lucia Lauková

Manažérka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Od r. 2016 spravuje komunikačné srdce ALKP, manažuje vzdelávacie akcie, stará sa o individuálnych a firemných klientov a komunikáciu ALKP smerom von. Je koordinátorkou európskeho projektu „Učíme sa navzájom. “ Pridala ruku k dielu pri akreditáciách vzdelávacích programov Lektor, Kariérne poradenstvo, Manažér ďalšieho vzdelávania a programov pre pedagogických a odborných zamestnancov. Špecialistka na personalizovanú komunikáciu, budovanie vzťahov s klientami a osobný prístup.

Riadi sa heslom: „Poďme robiť veľké veci!“

 

Ján Žitniak Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Ján Žitniak

Profesionálny IT lektor

Riadny člen ALKP. Administrátor a technicky správca prvého spusteného portálu www.alkp.sk. Pôsobí tiež ako profesionálny IT lektor.

 

Janka Vozáryová

 Janka Vozáryová

Profesionálna účtovníčka a ekonómka

V ALKP má na starosti ekonomické záležitosti chodu Asociácie.  Ekonomike a účtovníctvu sa profesionálne venuje už viac ako 20. rokov. V tejto oblasti je zároveň vyhľadávanou lektorkou. Vedie kurzy i semináre na témy – Ochrana osobných údajov, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a podnikateľské minimum.