Emília-Jányová-Lopušníková

Emília Jányová Lopušníková

Prezidentka ALKP

Nositeľka a reprezentantka myšlienky Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, ktorá ako prvá a jediná stavovská organizácia zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov. Za svoje poslanie považuje spájať ľudí a hľadať nové výzvy, budovať vzťahy a podporovať inovácie. Prácou v ALKP chce prispievať k zvyšovaniu profesijného a spoločenského statusu lektorov a kariérnych poradcov, vytvárať priestor pre ich prezentáciu a zvyšovať ich pracovné príležitosti. Jej ambíciou je zvýšiť kvalitu ďalšieho vzdelávania aj prostredníctvom certifikácie lektorov.

 

Roman Mojš Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Roman Mojš

Viceprezident ALKP, lektor

Spoluzakladateľ Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. V ALKP sa venuje prieskumom a tvorbe odborných materiálov. Podieľal sa na tvorbe akreditovaného vzdelávacieho programu Lektor a programu kontinuálneho vzdelávania Kariérové poradenstvo. Aktívny lektor s dlhoročnou praxou v problematike soft skills.

         

 Asociácia_lektorov_Danka_Pompurová_menší

Danka Kováčiková

Manažment, komunikácia, marketing a PR

Zakladajúca členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Je autorkou strategických dokumentov ALKP – stanovy, etický kódex, organizačný a volebný poriadok. V súčasnosti spravuje webovú stránku, sociálne siete, komunikáciu, marketing a PR. Marketing sa stal jej koníčkom a voľno-časovou aktivitou. Má rada ľudí a komunikáciu s nimi. Jej heslom je, že žiaden e mail a telefonát nesmie zostať  nezodpovedaný.

„Rob čo miluješ, miluj, čo robíš a odovzdaj viac, než sľubuješ.“  Harvey Mackay

 

 

Lucia Lauková

Manažérka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Školiteľka manažmentu, marketingu, ekonómie a vybraných mäkkých zručností. Spravuje marketingovú komunikáciu ALKP. Prispela k akreditácii kurzu Manažér ďalšieho vzdelávania.

Riadi sa heslom: „Poďme robiť veľké veci!“.

 

Ján Žitniak Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Ján Žitniak

Profesionálny IT lektor

Riadny člen ALKP. Administrátor a technicky správca prvého spusteného portálu www.alkp.sk. Pôsobí tiež ako profesionálny IT lektor.

 

Janka Vozáryová

 Janka Vozáryová

Profesionálna účtovníčka a ekonómka

V ALKP má na starosti ekonomické záležitosti chodu Asociácie.  Ekonomike a účtovníctvu sa profesionálne venuje už viac ako 20. rokov. V tejto oblasti je zároveň vyhľadávanou lektorkou. Vedie kurzy i semináre na témy – Ochrana osobných údajov, vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva a podnikateľské minimum.