„Keď na niečo dlhodobo myslíte, nič Vás nezastaví v tom, aby ste myšlienku úspešne zrealizovali.“

Moje meno je Emília Jányová Lopušníková a som prezidentkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, ktorú som spolu so svojím tímom založila v roku 2012.

Od roku 2004 som pracovala ako lektorka a neskôr riaditeľka vzdelávacej spoločnosti. Často sa mi lektori pred vzdelávaním zdôverovali so svojimi pocitmi „osamelého bežca na dlhé trate.“ Po vzdelávaní chceli hovoriť o svojich úspechoch a neúspechoch, hľadali nové informácie, ako by mohli učiť inak, ako by mohli robiť veci lepšie. Ozývali sa, pretože hľadali aj pracovné príležitosti. Rozmýšľala som ako naplniť ich potreby, ako im pomôcť a zároveň zvýšiť kvalitu vo vzdelávaní. Myšlienka o založení organizácie združujúcej lektorov a kariérnych poradcov sa naplnila v roku 2012 prostredníctvom založenia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Je mi cťou predstaviť Vám stavovskú organizáciu, ktorá zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status. Tím ALKP pravidelne organizuje workshopy, školenia a konferencie, na ktorých informuje o najnovších trendoch v oblasti ďalšieho

Okrem množstva kurzov v ALKP realizujeme akreditované vzdelávanie Lektor a Kariérny poradca. Zároveň overujeme odbornú spôsobilosť v čiastočnej kvalifikácii Lektor a vykonávame certifikáciu lektorov zo Zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Staňte sa aj Vy členom ALKP a využívajte členské výhody. Na stránke www.alkp.sk zverejnite zdarma svoj profil, informujte potenciálnych klientov o portfóliu svojich služieb a získajte tak pracovné príležitosti. My Vám budeme pomáhať odborne rásť a zabezpečovať pre Vás prácu. V prípade záujmu Vám poskytneme priestory učebne pre vlastné vzdelávacie a poradenské aktivity.

Sme spoločensky zodpovedná organizácia, podporujúca sociálnu angažovanosť znevýhodnených osôb, ktorí majú členstvo v asociácii zadarmo. Ciele ALKP sú definované v Stanovách a Etickom kódexe ALKP. Naším poslaním je podnecovať a podporovať profesionálny a odborný rast lektorov a kariérnych poradcov.

Vypočujte si rozhovor Emílie Jányovej Lopušníkovej za zvukovú prezentáciu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, ktorá bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase.

Scan_Milka_podpis_bez_pečiatky

Mgr. Emília Jányová Lopušníková

prezidentka ALKP