Mgr. Peter Sunyík

Mgr. Peter Sunyík

Lektor | Počet zobrazení: 754

Pomáham ľuďom rásť, nakopnúť sa, zamyslieť sa, pochopiť seba a ostatných a nájsť pokoj v duši. Každý dostáva toľko lásky, rešpektu a úcty, koľko dokáže dať sám sebe.

Ukončil som II. stupeň vysokoškolského štúdia v odboroch psychológia a sociálne vedy na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia som sa špecializoval na aplikáciu Prístupu zameraného na človeka (Person Centered Approach – PCA).

Po ukončení univerzity som sa zamestnal v Psychiatrickej nemocnici, kde som viedol skupinové aktivity s pacientmi. Svoje odborné skúsenosti pri aplikovaní PCA som hlboko rozvinul počas takmer 12 ročného pôsobenia vo väzenských zariadeniach, kde som robil individuálne a skupinové aktivity s odsúdenými za najrozličnejšie trestné činy, s najrozličnejšími osobnostnými charakteristikami. Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre som niekoľko rokov viedol seminár „Aplikácia PCA v poradenstve a organizáciách“.
Potenciál PCA som využil aj vo firemnom prostredí (výrobná spoločnosť 2,5 roka), kde som ako vedúci útvaru vzdelávania pomáhal zlepšovať vzťahy a pracovné prostredie. Rovnako využívam silu PCA v športe, ako tenisový tréner a mentálny kouč.

V rámci firemného prostredia sa špecializujem na individuálny koučing, skupinové formy práce – školenia a teambuildingy, vedenie dlhodobých „talent“ programov. Moje zásadné oblasti pôsobenia sú najmä: osobné a pracovné vzťahy, potenciál empatie, PCA prístup, autentická komunikácia, sebadôvera, plne fungujúca osobnosť, odkrývanie vlastných bariér, budovanie dôvery, otváranie sa zmene a iné.

Pôsobím ako psychológ a v rámci poradenstva s individuálnou klientelou pomáham ľuďom rásť, nakopnúť sa, zamyslieť sa, pochopiť seba a ostatných a nájsť pokoj v duši. Špecializujem sa najmä na oblasť vzťahov. V máji 2022 som vydal knihu „osobná moc vo vzťahoch“.

Lektor školí

 • Interaktívne teambuildingy a workshopy
 • „Program rozvoja talentov“
 • Potenciál empatie v podpore zdravých vzťahov
 • Manipulácie, klamstvá a očakávania vo vzťahoch
 • Tréning sebavedomia
 • Stres management
 • Fear management
 • Change management
 • Osobnostný rozvoj, motivácia
 • Reč tela a mikrovýrazy
 • Ako zvládať emócie
 • Desatoro komunikačných katastrof
 • Koučing ako metóda vzdelávania v manažmente
 • Zlepšenie komunikácie medzi nadriadenými a podriadenými
 • Time manažment
 • Delegovanie úloh podľa typológie osobnosti
 • Podmienky k vytváraniu zdravých vzťahov na pracovisku
 • Ako sa stotožniť s poslaním organizácie
 • Reziliencia, pozitívny leadership, riešenie konfliktov, manažérske rozhovory
 • Riešenie konfliktov, manažérske rozhovory
 • Odstraňovanie vlastných bŕzd, outdoorové aktivity
 • Ako sa menia naše sny na naše limity
 • Tímová spolupráca
 • Encouterova skupina

Referencie

 • Coop Jednota Námestovo
 • Prvá stavebná sporiteľňa
 • Tatra leasing
 • MAN
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • OLO
 • Slovenské elektrárne
 • Volkswagen group services
 • SPP distribúcia
 • Ministerstvo obrany
 • Ministerstvo životného prostredia
 • ŠEVT papiernictvo
 • VUKI
 • ProClienta

Certifikáty/Osvedčenia

 • Krízová intervencia vyjednávaním III. stupňa (vyjednávač s celoslovenskou pôsobnosťou)
 • Sociálno – psychologický výcvik (400 hodín)
 • Psychoterapia a poradenstvo v rámci človekom centrovaného prístupu
 • Encounterova skupina
 • Leadership development
 • Tréning reziliencie

Cena školenia

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

celé Slovensko

Roky praxe

19

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Upcoming Events

ID Event Name Duration Start Date
DEESKALÁCIA KONFLIKTU V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 13.9. a 14. 9. 2024 BB 1 Days 13. septembra 2024

Other Events