Moje meno je Emília Jányová Lopušníková a som prezidentkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov  (ALKP). Od roku 2004 som pracovala ako lektorka a neskôr riaditeľka vzdelávacej spoločnosti.

Často sa mi lektori pred vzdelávaním zdôverovali so svojimi pocitmi „osamelého bežca na dlhé trate.“ Po vzdelávaní chceli hovoriť o svojich úspechoch a neúspechoch, hľadali nové informácie, ako by mohli učiť inak, ako by mohli robiť veci lepšie. Ozývali sa, pretože hľadali aj pracovné príležitosti. Rozmýšľala som ako naplniť ich potreby, ako im pomôcť a zároveň zvýšiť kvalitu vo vzdelávaní. Myšlienka o založení organizácie združujúcej lektorov a kariérnych poradcov sa naplnila v roku 2012 prostredníctvom založenia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

ALKP  zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status.  Hlavnými aktivitami sú vzdelávacie kurzy/školenia, workshopy a konferencie nielen pre členov, ale aj pre širokú verejnosť a firmy.

Pri realizácii vzdelávania spolupracujeme s odborníkmi s praxou v oblasti, ktorú prednášajú.  Našim klientom stačí zadať dopyt na lektora alebo zadať dopyt na vzdelávanie a my sa postaráme o kvalitné školenie.  Naši členovia dostávajú pravidelne informácie z oblasti vzdelávania dospelých, čím sa snažíme zabezpečiť ich neustály rozvoj.  Klienti si môžu profil budúceho lektora/kariérneho poradcu pozrieť už pre vzdelávaním na našej stránke.  Naši členovia zároveň informujú klientov nielen svojich službách, ale aj o skúsenostiach, ktoré majú z oblasti vzdelávania dospelých.

Počas vzdelávania používame aktivizačné metódy a realizujeme interaktívne vzdelávanie. Pri tomto druhu učenia sa, účastníci vzdelávania sú aktívnymi realizátormi svojho vzdelávania, motivovaní cez vlastnú predchádzajúcu skúsenosť z pracovného alebo osobného života.

Na kurzoch Lektor, Manažér ďalšieho vzdelávania a Kariérne poradenstvo pripravujeme účastníkov vzdelávania na plnhodnotný výkon týchto profesií. Skúškou overujeme kvalifikáciu LEKTOR  v zmysle zákona o celoživotnom vzdelávaní.

Ak Vás myšlienka a aktivity Asociácie lektorov a kariérnych poradcov oslovujú, staňte sa členom a využívajte členské výhody. Na stránke www.alkp.sk zverejnite zdarma svoj profil, informujte potenciálnych klientov o portfóliu svojich služieb a získajte tak pracovné príležitosti. My Vám budeme pomáhať odborne rásť a zabezpečovať pre Vás prácu. V prípade záujmu Vám poskytneme priestory učebne pre vlastné vzdelávacie a poradenské aktivity.

Som hrdá na to, že sme spoločensky zodpovedná organizácia, podporujúca sociálnu angažovanosť znevýhodnených osôb, ktorí majú členstvo v asociácii zadarmo. Naším poslaním je zabezpečovať kvalitnú prípravu lektorov v ďalšom odbornom vzdelávaní, podnecovať a podporovať profesionálny a odborný rast lektorov a kariérnych poradcov a rozširovať myšlienku potreby celoživotného vzdelávania. Ciele ALKP sú definované v Stanovách a Etickom kódexe ALKP.

 

          Mgr. Emília Jányová Lopušníková, prezidentka ALKP

 

Vypočujte si rozhovor Emílie Jányovej Lopušníkovej cez zvukovú prezentáciu Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, ktorá bola odvysielaná v Slovenskom rozhlase.