Kačmárová Veronika, Mgr.

Kačmárová Veronika, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 1 914

René Descart povedal: „Viem, že nič neviem.“ Tento výrok je môj obľúbený, pretože ma stále núti rozvíjať svoje myslenie, naberať nové vedomosti a skúsenosti, a rozširovať si obzory. Je to spôsobené tým, že akonáhle načriem do nejakej témy, zistím, že som len na povrchu a je potrebné ísť hlbšie. Toto chcem sprostredkovať aj svojim klientom.

S lektorovaním som začala v roku 2009. V tom čase som bola členkou neziskovej organizácie, kde som sa podieľala na školení dobrovoľníkov v témach ako preventívny výchovný systém či time manažment. Neskôr som pracovala ako projektová manažérka, preto mi je blízka aj táto téma. Keďže mám rada techniku, zaujímam sa o počítače, a pri svojej práci často využívam rôzne programy a online nástroje, školím aj prácu s nimi.

V súčasnosti som predsedníčkou občianskeho združenia, majiteľkou s.r.o. a venujem sa hodnoteniu projektových žiadostí v programoch Európsky zbor solidarity, Erasmus+ v oblasti formálneho aj neformálneho vzdelávania a Programy pre mládež. Som taktiež členkou Akreditačnej komisie v oblasti práce s mládežou.
V týchto oblastiach poskytujem aj poradenské služby.

Benefit pre mojich klientov je, že dokážem prepájať vedomosti z projektového manažmentu, neziskového sektora a podnikania.

Lektorka školí:

 • Strojopis a hospodárska korešpondencia
 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) – začiatočníci aj pokročilí
 • Základy práce s grafickým programom Gimp
 • Grafické aplikácie Canva a Adobe Spark
 • Využitie aplikácí Padlet a Actionbound v online vzdelávaní
 • Prvky neformálneho vzdelávania v práci lektora
 • Rýchle čítanie
 • Time manažment
 • Teambuilding
 • Príprava projektovej žiadosti
 • Manažment a finančný manažment projektov
 • Základy podnikania – živnosť či s.r.o.?
 • Tvorba podnikateľského plánu
 • Konzultácie pri tvorbe podnikateľských plánov
 • Konzultácie pri tvorbe vzdelávacích programov

Referencie:

 • Iuventa
 • Laura, združenie mladých

Certifikáty/Osvedčenia:

 • 7 návykov efektívnych ľudí podľa R. Covey
 • Strategické plánovanie a procesné riadenie
 • Fundraising
 • Prevencia sociálno-patologických javov
 • Manažment dobrovoľníkov
 • Školenie hodnotiteľov programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity
 • Lektor vzdelávania dospelých
 • Strojopis – štátna skúška

Cena školenia:

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne:

celé Slovensko, online aj prezenčne

Roky praxe:

10

Kontakt:

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148