Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o kontinuálne špecializačné vzdelávanie s možnosťou získať 39 kreditov (24 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob ukončenia).

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

 

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

Stedoslovenský región: Otvorený kurz 16.02.2018, Otvorený kurz 27.07.2018

Východoslovenský región: Otvorený kurz 23.03.2018Otvorený kurz 21.09.2018  

Západoslovenský región: Otvorený kurz 02.03.2018, Otvorený kurz 12.10.2018

Cena 5-dňového akreditného kurzu Kariérové poradenstvo: 350,- €.

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
  • Kompetencie kariérového poradcu.
  • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
  • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
  • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

 

 

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.