Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o kontinuálne špecializačné vzdelávanie.

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

 

Bratislava : 16.10.2020 – 7.11.2020

Banská Bystrica : 2.10.2020 – 15.11.2020

Košice : 9.10.2020 – 24.10.2020

 

Sťahuj: Prihlaska ALKP _na_špecializačné vzdelávanie

Cena akreditovaného kurzu Kariérové poradenstvo: 350,- €.

 

Cena jednotlivých modulov

1. Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva 50,- €.

2. Tréning zručností kariérneho poradcu 150,- €.

3. Metódy a formy práce kariérneho poradcu 125,- €.

4. Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva 75,- €.

5. Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva 100,- €.

Zvýhodnená cena celého vzdelávacieho programu:  350,- € /osoba.

Celkový rozsah vzdelávania je 120 hodín.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU

Referencie

Povedali o nás účastníci kurzu

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
  • Kompetencie kariérového poradcu.
  • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
  • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
  • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.