Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o inovačné vzdelávanie.

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

19.3.2021 Bratislava

26.3.2021 Banská Bystrica

5.3.2021 Košice

Cena akreditovaného kurzu Kariérové poradenstvo: 450,- €.

Predpredaj kurzu:

Predpredaj kurzu: od 23.11.2020 do 31.12.2020 kúpite kurz  za výhodnú cenu 360 €, od 1.1.2021 do 31.1.2021 za 390 € a od 1.2.2021 bude kurz Kariérne poradenstvo v ponuke za štandardnú cenu 450 €.

Referencie

Povedali o nás účastníci kurzu

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
  • Kompetencie kariérového poradcu.
  • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
  • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
  • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.