Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o kontinuálne špecializačné vzdelávanie s možnosťou získať 39 kreditov (24 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob ukončenia).

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

Konkrétne termíny kurzu s možnosťou prihlásenia nájdete na týchto linkoch:

Bratislava: Otvorený kurz 10.5.2019-26.5.2019

Banská Bystrica: Otvorený kurz 19.7. – 3.8.2019

Košice: Otvorený kurz 4.10.-27.10.2019

Bratislava: Otvorený kurz 29.-31.III. a 26.-27.IV.2019   VYPREDANÉ

Sťahuj: Prihlaska ALKP _na_špecializačné vzdelávanie

Cena akreditovaného kurzu Kariérové poradenstvo: 350,- €.

Vážení klienti, využite možnosti lacnejšieho kurzovného: 

Predpredaj kurzu: do 30.6.2019 v cene 315 Eur, do 15.8. 2019 v cene 335 Eur, od 16.8. je možné kurz si zakúpiť za štandardnú cenu 350 Eur. 

Cena jednotlivých modulov

1. Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva 50,- €.

2. Tréning zručností kariérneho poradcu 150,- €.

3. Metódy a formy práce kariérneho poradcu 125,- €.

4. Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva 75,- €.

5. Multidisciplinárny charakter kariérneho poradenstva 100,- €.

Zvýhodnená cena celého vzdelávacieho programu:  350,- € /osoba.

Celkový rozsah vzdelávania je 120 hodín.

Potvrdenie o akreditácii nájdete TU

Referencie

Povedali o nás účastníci kurzu

Hlavné témy

  • Všeobecné aspekty kariérového poradenstva.
  • Kompetencie kariérového poradcu.
  • Metódy a techniky v práci kariérového poradcu.
  • Špecifiká cieľových skupín v kariérovom poradenstve.
  • Multidisciplinárny charakter kariérového poradenstva.

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
  • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.