Mgr. Martina Šlichtová

Mgr. Martina Šlichtová

Lektor / Kariérny poradca | Počet zobrazení: 2 971

Pochádzam z mesta na strednom Slovensku, kde kultúra voľnočasového charakteru bola a
stále je doménou. Obaja rodičia pracujú v inštitúcii, ktorá organizuje spoločensko-kultúrne
podujatia, čo mi prinieslo možnosť neustále sa stretávať s kreatívnymi osobnosťami. Svoje
skúsenosti som sa rozhodla ďalej rozvíjať a participovať pri plánovaní i organizovaní aktivít
podobného charakteru. Tu je zakorenená moja prvá prax, ktorá sa štúdiom na strednej
hotelovej škole a vysokej škole pedagogického zamerania neustále rozširovala. Pri výbere
životnej dráhy som mala vždy zreteľný cieľ – pracovať s ľuďmi, vedieť im poskytnúť užitočné
rady, pomôcť v neriešiteľných situáciách, byť mentálnou oporou a zároveň nestranným,
spravodlivým hodnotiteľom. Každý krok vo vzdelaní a práci som orientovala týmto smerom,
hľadala priestor na úspešné spájanie nových vedomostí s tým, čo už poznám a môžem
zmysluplne aplikovať vo svojom osobnostnom raste. V rámci vysokoškolského štúdia som sa
zameriavala na inováciu realizovaných seminárov. Už vtedy som získala prácu na trvalý
pracovný pomer. Po uplynutí niekoľkých mesiacov môj potenciál zaujal ďalšieho
zamestnávateľa, ktorý so mnou uzavrel ročnú zmluvu, týkajúcu sa vybudovania silných
stránok firmy, ktoré by oslovili väčší počet klientov. Tento zámer sa mi podarilo úspešne
zrealizovať a rozhodla som sa siahnuť po ďalšej výzve – organizovať firemné školenia
v kongresovom hoteli. V súčasnosti sa snažím byť aj úspešnou manželkou, matkou,
marketingovou manažérkou. Som autorkou projektu s názvom „FAKTOR ÚSPECHU“,
v ktorom školím a koučujem manažérov firiem, či súkromné osoby, ktoré sa snažia
o neustály progres, chcú sa zlepšiť v tom, čo robia, uskutočňovať správne rozhodnutia.
Všetky individuálne poradenstvá a školiace témy vychádzajú z mojich nadobudnutých
praktických skúseností. Som tu pre ľudí, poznajúcich svoj cieľ, ale na ceste k jeho
dosiahnutiu narazia na úskalia, nezrovnalosti, ktoré potrebujú rozdiskutovať, aby získali
nestranný nadhľad a motiváciu k ďalšiemu správnemu kroku.

Lektorka školí:

  • Firemný koučing a poradenstvo:

– vnímanie firmy z pohľadu klienta/zákazníka
– analýza slabých a silných stránok firmy
– originálne nápady na projekty pre posilnenie konkurencieschopnosti firmy
– analýza web stránky z pohľadu návštevníka a následné návrhy k možným úpravám
– pomoc pri tvorbe pracovných náplní zamestnancov
– nestranné posudzovanie životopisov a žiadostí o zamestnanie vo firme (či je uchádzač budúcim prínosom)
– riešenie interpersonálnych konfliktov na rôznych stupňoch riadenia
– návrhy loga, sloganov, propagačných materiálov

  • Osobnostný koučing a poradenstvo:

– pomoc pri tvorbe životopisu a motivačného listu
– príprava na pohovor – ako byť najlepším adeptom a zaujať hodnotiteľa
– hľadanie zmyslu života v otázkach kariéry
– poradenstvo pri firemných intra a interpersonálnych nedorozumeniach a konfliktoch
– vzťahové poradenstvo
– poradenstvo vo výchove dieťaťa

Referencie:

ZMLUVNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

Hotel
Pozícia: Hlavný animátor
Náplň práce:
– zaškoľovanie animačných pracovníkov
– programovo-obsahová tvorba aktivít
– grafické spracovanie propagácie
– moderovanie

Liečebný vodný park
Pozícia: Marketingový manažér
Náplň práce:
– výber a zaškoľovanie animátorov
– modelácia animačných programov
– komunikácia s návštevníkmi
– obsahová tvorba propagačných materiálov
– obsahové prepracovanie web stránky
– realizácia projektov na získavanie návštevnosti
– firemná analýza silných a slabých stránok

Kongresový hotel
Pozícia: Kongresový manažér
Náplň práce:
– manažovanie kongresov a školení na základe požiadaviek klienta
– dohliadanie na dodržiavanie harmonogramu kongresov/školení
– organizačné prepájanie jednotlivých prevádzok hotela (gastro, ubytovanie, wellness)
v spojitosti s kongresmi/školeniami

MOJE SÚKROMNÉ PROJEKTY:

OZ Ríša Legiend – občianske združenie zamerané na detské rekreácie (predané).

Vydavateľstvo Emócia – Projekt pod názvom „Originálne príhovory“ – online vydavateľstvo
slúžiace mestám/obciam Slovenska. Zaoberá sa predajom zborníkov príhovorov a poézie
k občianskym obradom a slávnostiam – smútočné rozlúčky, sobáše, životné jubileá… (na trhu
5 rokov).

Slovenské mamy – Fan Page na sociálnej sieti Facebook, ktorú spravujú tri matky na
materskej dovolenke. Pridávané sú rôzne články zo života mamičiek a recenzie na produkty,
s ktorými majú pozitívnu skúsenosť (prebiehajúci 1. rok).

Faktor úspechu – názov projektu, ktorý vystihuje konkrétne spôsoby, ako chcem ľuďom
pomáhať. Rôzne faktory ovplyvňujú rôzne oblasti našich životov. Ale faktorom úspechu je
konanie, prameniace z nášho myslenia v každej oblasti, ktorá sa nás bytostne týka.
V tomto projekte som lektorkou a koučkou osobností, poznajúcich svoj cieľ – to, čo chcú
v danej oblasti dosiahnuť. Potrebujú však poradiť, aké rozhodnutia, prístupy a kroky učiniť
v správnom čase.

Certifikáty/Osvedčenia:

  • Pedagogická fakulta odbor Andragogika – titul Mgr.
  • Sociálno-psychologický tréning (výberový predmet)
  • STAGEMAN (školenie počas štúdia 1. ročníka na VŠ)
  • Počas VŠ som sa pravidelne zúčastňovala rôznych prednášok a školení.

Cena školenia:

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne:

Online – celé Slovensko

Prezenčne/súkromne – Banskobystrický kraj

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.