Bellová Dagmar, Mgr. PhD.

Dagmar Bellova

Bellová Dagmar, Mgr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 6 652

Viac ako 10 rokov sa venujem vzdelávaniu dospelých a mládeže...

Viac ako 10 rokov sa venujem vzdelávaniu dospelých a mládeže v oblasti sociálnej, v oblasti zamestnanosti a taktiež pracujem s marginalizovanými skupinami obyvateľstva. Mojou silnou stránkou je vzdelávanie mäkkých zručností ako je biznis komunikácia, motivácia, sebaprezentácia, riešenie konfliktov, zvládanie stresových situácií ako aj psychohygiena.

Svojich klientov vediem zážitkovým spôsobom vzdelávania, aby lepšie spoznali a pochopili svoj problém a dokázali sa spolupodieľať na riešení. Moje praktické skúsenosti čerpám zo štátnej správy, samosprávy v ktorých som pôsobila a tretieho sektora v ktorom pôsobím v súčastnosti. Pôsobím ako vysokoškolský pedagóg v oblasti sociálnej práce. Poskytujem svojim klientom poradenstvo zo súčasnej platnej legislatívy sociálneho sektora, som garant a vychovávateľ resocializačného strediska.

Lektor školí

 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Emócie a temperament
 • Asertivita
 • Manažérska komunikácia a vyjednávanie
 • Aktívne budovanie a vedenie tímu
 • Účinné zvládnutie stresu a organizácia času
 • Výkonová motivácia a hodnotenie zamestnancov
 • Profesionálna prezentácia
 • Zručnosti pri vedení pohovoru
 • Prvý dojem je dôležitý
 • Business protokol
 • Kurzy zamerané pre začínajúcich školiteľov
 • Andragogické minimum pre lektora vzdelávania dospelých
 • Kurzy pre začínajúcich podnikateľov
 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Základy komunikačných zručností
 • Psychológia práce
 • Firemná kultúra
 • Telefonická komunikácia
 • Moderná asistentka
 • Absolventi ZŠ, SŠ, SOU, VŠ
 • Príprava vzdelávania pre akreditáciu
 • Motivácia a mentálny tréning
 • Podnikanie pre ženy
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Tréning asertivity
 • Riešenie konfliktov
 • Tímová práca
 • Hospodárenie s časom
 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Relaxácia a zdravý životný štýl
 • Prevencia sociálno patologických javov, supervízne dni
 • Hodnotiace a rozvojové centrá spojené s testami ich vyhodnotením, modulové a rol plai hry
 • Právne minimum v oblasti sociálnej pomoci
 • Prezentačné techniky
 • Motivačný leadership
 • Efektívny vedúci tímu
 • Time Manažment
 • Manažérska komunikácia
 • Asertívna komunikácia
 • Efektívne vedenie a moderovanie porád
 • Komunikácia a firemná kultúra
 • Vyjednávacie techniky
 • Zvládanie konfliktov, prezentačné techniky
 • Aktívny prístup k obchodu
 • Tréning ľudských vzťahov

Referencie

 • SAD Zvolen
 • NEDÚ n.o. Ľubochňa
 • IUVENTA Bratislava, s.r.o.
 • TM Consulting
 • ECON
 • I.U.NEX PERSON s.r.o. Banská Bystrica
 • Detva holding
 • SAD Banská Bystrica a iné
 • UNISUN s.r.o.
 • súkromná klientela
 • rôzne projekty pre úrady práce

Certifikáty/Osvedčenia

 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Manažment verejnej správy
 • Komunikačné zručnosti a zvládanie stresu
 • Ruský jazyk – štátna skúška
 • Pedagogická spôsobilosť
 • Práca s obetami domáceho násilia
 • ECDL
 • City univerzity

Cena školenia

od 20€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.