Jana Vozáryová

Jana Vozáryová

Lektor | Počet zobrazení: 6 477

Volám sa Jana Vozáryová, som majiteľkou firmy EPAS...

Volám sa Jana Vozáryová, som majiteľkou firmy EPAS. Už viac ako 20. rokov sa profesionálne venujem ekonomike a účtovníctvu a v tejto oblasti aj vzdelávam. Svoje odborné vedomosti a praktické skúsenosti, ktoré som nadobudla v praxi interaktívne odovzdávam tým, ktorí majú chuť vzdelávať.

Ponúkané semináre:

1) Účtovníctvo podvojné a jednoduché pre spoločnosti, firmy a neziskové organizácie s implementáciou aktuálnych zákonov v oblasti daní, pracovného, sociálneho, zdravotného, obchodného, živnostenského, občianskeho práva a iných zákonov súvisiacich so správnym účtovaním z ekonomického pohľadu a daňového dopadu.

2) Ochrana osobných údajov pre všetkých prevádzkovateľov, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi. Téme ochrany človeka v zmysle tohto zákona sa venujem od roku 2002. V nadnárodnej spoločnosti, v ktorej som pôsobila pred založením si vlastnej spoločnosti, som bola ako „zodpovedná osoba“ poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Osobne som teda v praxi vykonávala povinnosti plynúce zo zákona o ochrane osobných údajov ako napríklad: Vypracovanie bezpečnostného projektu, ktorý obsahuje aj bezpečnostnú smernicu, Prihlasovanie a odhlasovanie informačného systému, Vedenie evidencie informačného systému, Vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním zákona, Poučenie oprávnenej osoby, Súhlas dotknutej osoby Počas 12 rokov, kedy som sa venovala ochrane osobných údajov, som popri štúdiu zo zbierok zákonov a odbornej literatúry absolvovala štyri certifikované školenia. Na poslednom školení v roku 2014 som sa oboznámila s ostatnou novelou zákona číslo 81/2014 Z.z.

3) Začiatok podnikania je určený pre podnikateľov, ktorí sa potrebujú oboznámiť so základnými povinnosťami podnikateľa a to nie len v začiatkoch podnikania, ale aj počas podnikateľskej činnosti. Seminár zahŕňa prehľad a krátky rozbor zákonov nevyhnutných pre podnikanie s ich aplikáciou v jednotlivých situáciách. Ide o zákony ako napríklad obchodný, živnostenský, daňový, zdravotný, sociálny, pracovnoprávny, účtovný, registratúrny a ďalšie podľa potrieb klienta. Po úspešnom ukončení školenia nadobudne klient vedomosti, ktoré mu umožnia ľahšie sa orientovať v komplikovanej legislatíve, čo mu umožní podnikať korektne, ale zároveň si uplatňovať svoje práva.

Lektor školí

  • Zákon o ochrane osobných údajov a jeho aplikácia v praxi
  • Vedenie jednoduchého účtovníctva
  • Podvojné účtovníctvo
  • Podnikateľské minimum

Referencie

  • OZ VOKA Banská Bystrica
  • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Cena školenia

od 20€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Other Events

Other Courses