Podnikateľský plán, 13.4.-14.4.2018 BB

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

13. apríla 2018 - 9:00

KONIEC

14. apríla 2018 - 17:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Ide o 2- dňový intenzívny kurz

Kurz vedú profesionálne lektorky, ktoré podnikajú 13 rokov : Mgr. Emília Jányová Lopušníková a Jana Vozáryová

 

Podnikanie je jednou z možností ako byť ekonomicky aktívnym a nezávislým na podporných sociálnych mechanizmoch štátu. Podpora malého a stredného podnikania je veľmi dôležitá a to aj podľa teórie ekonóma Schumpetera o “dynamickom malom a strednom podnikateľovi” ako hybnej sile štrukturálnych zmien a hospodárskeho rastu  je záver jednoznačný: “ …aj keď samotná malá firma neznamená ešte obrovský prínos pre ekonomiku, vzhľadom na to, že malých firiem je veľa, ich celkový prínos, synergický efekt, je dosť podstatný a výrazne sa zvyšuje.”

Rozhodnutie podnikať u jednotlivca ovplyvňuje niekoľko základných bariér a to strach/obava z nepravidelného príjmu, nedostatok počiatočného kapitálu a vysoká administratívna záťaž v súvislosti s neustále meniacimi sa zákonmi. Vieme Vás nasmerovať tak, aby počiatočná záťaž čo sa týka financií a administratívy bola čo najnižšia.

Cieľ kurzu:

Cieľom  vzdelávacej aktivity je získať zručnosti pri zakladaní vlastnej firmy. Účastníci vzdelávania získajú základné vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie, ktoré využijú v samostatnej podnikateľskej činnosti s orientáciou na vymodelovanie vlastných podmienok s definovaním filozofie, poslania cieľov a stratégie vlastnej firmy na základe príležitostí na trhu a vlastných silných a slabých stránok.

Zručnosti pre samostatnosť uplatnenia sa na trhu práce za podpory komunitného spôsobu podnikania je predpokladom individuálnej ekonomickej aktivity bez závislosti na štátnych orgánoch resp. podporných aktivačných inštitúciách.

Ďalším cieľom  vzdelávacej aktivity je podpora už existujúceho podnikania a posilnenie podnikateľských zručností s využitím efektívnych marketingových nástrojov. Účastníci vzdelávania si prehĺbia vedomosti o stratégii úspešného predaja vlastných produktov vo svojom regióne, o podnikateľskej  komunikácii v obchodnom a spoločenskom protokole a zvýšenie etiky v podnikaní v súvislosti s odstránením anonymity. Posilnenie vlastnej prezentácie.

 Kurz je určený pre :

Začínajúcich podnikateľov; podnikateľov, ktorým stagnuje podnikanie; a každému kto má záujem o danú problematiku.

Čo získate na kurze:

  • Primeranú mieru vedomostí z ekonomickej, manažérskej, komunikačnej, legislatívnej a marketingovej oblasti.
  • Informácie o inštitúciách a okolnostiach, ktoré ovplyvňujú podnikateľskú a odbornú obchodnú činnosť, jednotlivca  alebo inštitúcie.
  • Využívanie individuálnych schopností v ekonomicky samostatnej činnosti.
  • Vypracovanie marketingovej stratégie a finančnej prognózy.
  • Vypracovaný podnikateľský plán s finančnou prognózou.

 

Ponúkame Vám za zvýhodnenú cenu  49 EUR si k tomuto kurzu dokúpiť ďalší kurz.

 

Názov kurzu: Ak sa chystáš podnikať, tak NEPLAT-POKUTY.

Ako bývalý inšpektor SOI s praktickými skúsenosťami budúcich podnikateľov viem spolu s ALKP naučiť správne aplikovať a dodržiavať príslušne zákony a platné normy. Poznatkami, vedomosťami a skúsenosťami z praxe, priamo z kontrolných orgánov poukážeme na najčastejšie nedostatky pri podnikaní. Podrobne a konkrétne vysvetlíme požiadavky a aplikáciu príslušných právnych predpisov pre každý sortiment predávaného tovaru a ponúkaných služieb. Ukážeme začínajúcim podnikateľom ako si riadne a zákonne uplatňovať svoje práva pri obchodných a iných vzťahoch, ako správne prevádzkovať internetový obchod a mnoho ďalších poradenských činností vyplývajúcich z nášho KNOW-HOW.

Rozsah : 4 hodiny

Do poznámky v objednávke stačí uviesť, že máte záujem aj o kurz : Ak sa chystáš podnikať, tak NEPLAT-POKUTY. Následne Vám zašleme upravenú zálohovú faktúru.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár