Ambrózyová Antónia, JUDr.

Ambrózyová Antónia, JUDr.

Lektor | Počet zobrazení: 6 537

Som absolventka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po dlhoročnej práci v štátnej a verejnej správe pôsobím v súčasnosti vo vlastnej firme: CREATIVE BUSINESS, s.r.o. Profesionálne sa venujem ochrane osobných údajov (od poradenstva cez vypracovávanie bezpečnostných projektov až po služby zodpovednej osoby), prednáškovej činnosti, účtovníctvu, mzdám, personalistike, ako aj iným činnostiam, ktoré sú predmetom pôsobenia spoločnosti. Mám bohatú prednáškovú činnosť a veľa skúseností z praxe. Moje školenia nekončia po odprednášaní témy, ale pokračujú ďalej prostredníctvom e-mailového, osobného alebo telefonického kontaktu s klientmi. Verejnosť si môže na mojej internetovej stránke pozrieť on-line školenia, webináre, resp. stiahnuť e-booky, ktoré im pomôžu pri každodennej práci. Tiež realizujem in-housové školenia podľa potrieb konkrétnych objednávateľov (možnosť dohodnúť obsah školenia, termín, čas).

Lektor školí

 • ochrana osobných údajov (zákon o ochrane osobných údajov a súvisiace predpisy)
 • príprava na skúšku zodpovednej osoby
 • ako si vypracovať bezpečnostný projekt, vzorový bezpečnostný projekt
 • Zákonník práce a ochrana osobných údajov
 • Infozákon a ochrana osobných údajov
 • kontrolné mechanizmy na pracovisku (monitorovanie a sledovanie zamestnancov)
 • kamerové systémy
 • prevádzkovanie e-shopov a tvorba marketingových databáz verzus ochrana osobných údajov
 • právne základy pre začínajúcich podnikateľov
 • ako si založiť vlastnú s.r.o.
 • vymáhanie pohľadávok
 • podnikanie na internete – výhody a úskalia

Referencie:

 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Mont Elektro, a.s.
 • Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.
 • Nakladateľstvo Fórum
 • Racio Education Slovakia s.r.o.

Certifikáty a osvedčenia:

 • Lektorské minimum pracovníkov špeciálnych profesií
 • Osvedčenie Ministerstva výstavby a regionálne rozvoja Slovenskej republiky v rámci projektu: „Posilnenie regionálnych a lokálnych kapacít pre riadenie a realizáciu pomoci zo štrukturálnych fondov“.
 • Skúška zodpovednej osoby

Cena školenia od

15 €/hod, alebo dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko (In-house školenia, on-line školenia, webináre, školenia v jednotlivých mestách na Slovensku).

Roky praxe

10

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.