Lauková Lucia, Ing. PhD.

Lauková Lucia, Ing. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 7 021

Školiteľka manažmentu, marketingu, ekonómie a vybraných mäkkých zručností.

Lektor školí

 • Manažérske zručnosti
 • Manažérska komunikácia, plánovanie, organizovanie, vedenie a motivácia
 • Manažment zmien
 • Marketingové stratégie
 • Marketingové nástroje
 • Marketingový mix
 • Riadenia vzťahu so zákazníkom
 • Mikroekonómia
 • Makroekonómia
 • Time manažment/life manažment
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Rozvoj sociálnych zručností
 • Asertívne správanie
 • Riešenie konfliktov

Referencie

 • MECOM group a.s.
 • PPS Group a.s.
 • IU.N.EX. Person s.r.o Banská Bystrica
 • LEAF
 • DPMBB, a.s.
 • Slovak Business Agency

Certifikáty/Osvedčenia

 • Manažér ďalšieho vzdelávania
 • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii Lektor, kód kvalifikácie: 232002
 • Základy vysokoškolskej pedagogiky
 • Train the trainer – nové techniky vzdelávania
 • Komercionalizácia inovácií v praxi
 • Manažér kvality
 • Interný auditor kvality a spokojnosti zákazníka

Cena školenia

od 20 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Banskobystrický kraj

Roky praxe

11

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Other Events