Krátka Bibiana, Mgr. Ing.

Krátka Bibiana, Mgr. Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 6 641

Moje primárne študijné zameranie bola filozofia, pričom neskôr vplyvom profesného smerovania a môjho osobného záujmu som vyštudovala aj odbor financie.

Lektor školí

 • Mediácia
 • Biznis mediácia
 • Mediácia v manažérskej praxi
 • Interný mediátor korporátneho sveta
 • Riešenie konfliktov na pracovisku
 • Metódy ADR (Alternative Dispute Resolution) a ich aplikácia v praxi
 • Manažment pohľadávok – vymáhanie pohľadávok
 • Telefonická komunikácia s neplatičom
 • Nároční zákazníci – zvládanie námietok a riešenie sťažností
 • Znalostný manažment – zvyšovanie intelektuálneho kapitálu spoločnosti
 • Aktívne budovanie a vedenie tímu
 • Leadership – efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Optimalizačné procesy a skryté rezervy
 • Firemná kultúra s 3 hlavnými princípmi – dobrá pracovná atmosféra, maximálny výkon, spokojnosť
 • Soft Skills

Informácie o lektorovi

Moje primárne študijné zameranie bola filozofia, pričom neskôr vplyvom profesného smerovania a môjho osobného záujmu som vyštudovala aj odbor financie. Mám dlhoročné skúsenosti z nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti, ktorá prešla zásadnými transformáciami, a teda rôznymi optimalizačnými projektami, systémového, procesného a samozrejme aj ľudskozdrojového charakteru. Pôsobenie v týchto projektoch mi prinieslo množstvo neoceniteľných skúsenosti z praxe. Taktiež moje postupné pozičné pôsobenie (výkonnostná, špecialistická, manažérska), ako i neustály proces vzdelávania (rôzne kurzy, školenia, tréningy) mi silne pridalo na odbornom ako i osobnom raste.

V spoločnosti som mimo svojej primárnej oblasti pôsobila ako interný kouč a tiež ako lektor systémových, procesných a školení zameraných na soft skills.

Od roku 2010 som certifikovaná ako mediátor, pričom moja špecializácia je biznis mediácia.

Staviam na teoretickom základe získanom na akademickej pôde v oblasti filozofia a financie + silnej empírie z môjho dlhoročného pracovného pôsobenia v nadnárodnej telekomunikačnej spoločnosti ako i mimo nej + na osobnej ambícii neustáleho odborného a osobnostného napredovania. Fascinuje ma svet poznania, jeho šírka, neobmezdenosť, bezhraničnosť, nekonečno…

Rada získavam nové obzory, poznatky, informácie, a rovnako rada ich aj posúvam ďalej. Doterajšia lektorská aktivita a spätné väzby z nej hovoria o mne ako úspešnom médiu v procese vzdelávania.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Mediátor
 • Lektor
 • Interný kouč
 • Ďalšie školenia: prezentačné zručnosti, facilitácia, verbálna a neverbálna komunikácia, manažment pohľadávok, telefonická komunikácia a iné.

Referencie

 • Slovak Telekom
 • Asociácia mediátorov Slovenska

Región

Celé Slovensko

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.