Žaneta Forrová

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Žaneta Forrová

Lektor | Počet zobrazení: 919

Lektorka v oblasti vzdelávania hlbokej práce, mentálnej pohody a emocionálnej inteligencie. Vo svojom pôsobení uplatňujem skúsenosti z mojej doterajšej kariéry. Pôsobila som 8 rokov na manažérskej pozícií vo viacerých firmách a svoje zručnosti som zušľachťovala či už podieľaním sa na rôznych firemných projektoch zameraných na obchodné výsledky ale aj kvalitu, odvedenú smerom ku klientom. Výrazným prvkom náplne mojej práce bolo aj vedenie a rozvoj zvereného tímu a uplatnenie líderských zručností, ktorých základom bola nenásilná komunikácia a radikálna otvorenosť.
Prvý kurz Hlboká práca som vytvorila pôvodne pre môj tím a kolegov vo vtedajšej práci. Vďaka tejto príležitosti a komunikácií s kolegami, ktorí pracovali jednak s ľuďmi, či tímami, no zároveň mali zverenú vlastnú agendu na spracovanie a potrebovali sa sústrediť, som pochopila skutočný význam šírenia zručnosti hlboko pracovať a to zvlášť s rýchlym rozvojom technológie.
Akreditovaný kurz lektora som absolvovala v ALKP, s ktorou som neskôr spolupracovala aj na projekte celoživotného vzdelávania.
Vo svojej praxi sa sústreďujem na aktuálne potreby ľudí, snažím sa ku klientom pristupovať empaticky. Využívam prácu s jednotlivcami, aj skupinami. V skupinových kurzoch sa mi okrem teórie osvedčila diskusia, výmena skúseností a praktické cvičenia zamerané na analýzu vlastného uplatnenia hlbokej práce.

Lektorka školí

  • Hlboká práca – obnova sústredenej pozornosti, time management, mentálna pohoda (v zmysle eliminácie zahltenia pozornosti)
  • Emocionálna inteligencia – emocionálne zručnosti, kognitívne zručnosti, behaviorálne zručnosti
  • Komunikačné zručnosti – nenásilná komunikácia, radikálna otvorenosť
  • Manažérske zručnosti – budovanie vzťahov v tímoch, rozvojové/hodnotiace rozhovory
  • Mentálna pohoda – osobné naplnenie a tradičné Ikigai

Web stránka lektorky: www.hlbokapraca.sk 

Referencie

  • Martinus
  • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
  • DASATO Academy

Certifikáty/Osvedčenia

  • Akreditovaný kurz Lektor – ALKP
  • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii Lektor

Cena školenia 

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

celé Slovensko

Roky praxe

2

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.