PaedDr. Lenka Holíková

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

PaedDr. Lenka Holíková

Lektor | Počet zobrazení: 1 478

Po viac ako 20 ročnej praxi v oblasti pedagogiky, riadení školy a lektorskej činnosti, som sa rozhodla pre životnú zmenu . Ako certifikovaný kouč pomáham ľuďom nájsť odpovede na ich vlastné otázky a dosahovať motivujúce ciele a súčasne v úlohe lektorky odovzdávam ďalej aj svoje manažérske skúsenosti pod značkou Skillfill.
Mojim cieľom je rozvíjať každú organizáciu, ktorá chce uspieť a sprevádzať ju ku získaniu schopnosti efektívne zvládať zmeny naprieč komplexnými, chaotickými, rôznymi a široko rozvinutými systémami. Skillfill ako akýsi katalyzátor zmeny pomáha riadiť tempo zmeny aj jej hladký priebeh.
Zameriavam sa na rast výkonnosti a efektivitu zamestnanca. Sprevádzam ľudí s cieľom ľahšie zvládať stres a krízové situácie, vďaka čomu sa stanú odolnejšími voči vonkajším negatívnym vplyvom. Vzrastie ich sebadôvera i schopnosť sebapresadenia, pretože dokážu lepšie porozumieť sami sebe, ľuďom v svojom okolí a využívať ich potenciál v prospech každej organizácie, či firmy. Sústreďujem sa na zručnosti, ktoré ovplyvňujú výkon a motiváciu pracovníkov a pritom im často spôsobujú najväčšie problémy. Učím overené techniky, ktoré si zamestnanci rýchlo osvoja a prenesú do praxe.

Veľkou výzvou sa stala pre mňa aj oblasť detského koučingu ako rozvoja detských zručností. V najzraniteľnejšej skupine, ktorou sú deti, je pre mňa fascinujúce sledovať rozvíjanie detských zručností a byť súčasťou cesty za dosahovaním cieľa maličkého jedinca a tešiť sa z jeho úspechov.

Neoddeliteľnou súčasťou mojej práce, ktorá ma napĺňa, je tiež organizovanie zážitkových workshopov či teambuildingov zameraných na objavovanie a rozvíjanie potenciálu, kreativity, zvyšovanie sebavedomia a získavania rovnováhy v osobnom a pracovnom živote.

Lektorka školí:

 • Mäkké zručnosti – soft skills
 • Líderské schopnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Ovládanie emócií
 • Schopnosť dávať a prijímať spätnú väzbu
 • Delegovanie
 • Situačný time management
 • Zvládanie stresu a záťažových situácií
 • Riadenie a zvládanie zmien
 • Kľúčové kompetencie pre vedenie tímu
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Tímový koučing
 • Koučovacie zručnosti v praxi
 • Riaditeľ koučom
 • Rozvoj detských zručností
 • Mindfulness v živote
 • Work and life balance
 • Efektívne riešenie problémov rozvíjaním zručností
 • Efektívne vedenie generácie mileniálov

Referencie

Školský úrad Spišská Nová Ves

Združenie Orava

Škola Dokorán

Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie

NH Hotel Prague City

Certifikáty/Osvedčenia

– Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii Lektor, podľa §18 zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, ALKP

– Lektor – akreditovaný vzdelávací program, ALKP
– Medzinárodný certifikát ISSA ITS – The International Step by Step Association, Wide Open school Foundation
– Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií
– Riadenie interpesonálnych konfliktov
– Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu
– Kouč 104 – ACSTH, akreditovaný vzdelávací program , ACSTH
– Tímový koučing – High performance of great team , CPC
– Kids‘ Skills – koučovanie detských zručností, MPSV ČR – prebieha
– Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business, Biznis koučing- význam a techniky koučovania v biznise), ACSTH – prebieha

Cena školenia

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

Slovensko

Roky praxe

25 pedagogickej praxe, z toho 5 rokov lektorskej činnosti

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.