PaedDr. Lenka Holíková

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

PaedDr. Lenka Holíková

Lektor | Počet zobrazení: 5 299

Po viac ako 20 ročnej praxi v oblasti pedagogiky, riadení školy a lektorskej činnosti, som sa rozhodla pre životnú zmenu . Ako certifikovaný kouč pomáham ľuďom nájsť odpovede na ich vlastné otázky a dosahovať motivujúce ciele a súčasne v úlohe lektorky odovzdávam ďalej aj svoje manažérske skúsenosti pod značkou Skillfill.
Mojim cieľom je rozvíjať každú organizáciu, ktorá chce uspieť a sprevádzať ju ku získaniu schopnosti efektívne zvládať zmeny naprieč komplexnými, chaotickými, rôznymi a široko rozvinutými systémami. Skillfill ako akýsi katalyzátor zmeny pomáha riadiť tempo zmeny aj jej hladký priebeh.

Zameriavam sa na rast výkonnosti a efektivitu zamestnanca. Sprevádzam ľudí s cieľom ľahšie zvládať stres a krízové situácie, vďaka čomu sa stanú odolnejšími voči vonkajším negatívnym vplyvom. Vzrastie ich sebadôvera i schopnosť sebapresadenia, pretože dokážu lepšie porozumieť sami sebe, ľuďom v svojom okolí a využívať ich potenciál v prospech každej organizácie, či firmy. Sústreďujem sa na zručnosti, ktoré ovplyvňujú výkon a motiváciu pracovníkov a pritom im často spôsobujú najväčšie problémy. Učím overené techniky, ktoré si zamestnanci rýchlo osvoja a prenesú do praxe.

V oblasti starostlivosti o pedagogických a odborných zamestnancov a v rámci aktualizačného vzdelávania sa venujem prehlbovaniu, zdokonaľovaniu a rozširovaniu profesijných kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov podľa §57 zákona č. 138/2019 Z.z.

Neoddeliteľnou súčasťou mojej práce, ktorá ma napĺňa, je tiež organizovanie zážitkových workshopov či teambuildingov zameraných na objavovanie a rozvíjanie potenciálu, kreativity, zvyšovanie sebavedomia a získavania rovnováhy v osobnom a pracovnom živote.

Lektorka školí:

 • Mäkké zručnosti – soft skills
 • Líderské schopnosti
 • Efektívna komunikácia
 • Zvládanie stresu a záťažových situácií
 • Riadenie a zvládanie zmien
 • Kľúčové kompetencie pre vedenie tímu
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • Tímový koučing
 • Koučovacie zručnosti v praxi
 • Riaditeľ koučom, Učiteľ koučom
 • Umenie dôvery
 • Pedagogický asistent v praxi
 • Inklúzia vs. Integrácia – inklúzia nie len v škole
 • Kreatívny zamestnanec
 • Kreatívny tím
 • Osobný leadership
 • Akadémia leadershipu pre riaditeľov škôl
 • Vedenie tímu v samospráve
 • Rozvoj detských zručností
 • Efektívne vedenie generácie mileniálov

Referencie

 • Mestský úrad Trnava – – oddelenie ľudských zdrojov
 • Mestský úrad Banská Bystrica – oddelenie ľudských zdrojov
 • Mestský úrad Komárno – oddelenie ľudských zdrojov
 • Mesto Senec
 • Združenie Orava – inovatívne vedenie
 • Škola Dokorán – medzinárodný projekt
 • Školský úrad Spišská Nová Ves
 • Inštitút vzdelávania, poradenstva a informatizácie, MBA štúdium
 • NH Hotel Prague City – koučing manažérov
 • Newport Group, a.s.
 • Myhive Slovakia
 • Regus Slovensko
 • Forum – Media, a.s.
 • Lionbridge Slovakia
 • Motor Car Slovakia
 • Základná škola s materskou školou Vištuk
 • Základná škola a materskou školou Dolné Orešany
 • Základná škola, Na Bielenisku 2 Pezinok
 • Základná škola a materskou školou Smolenice
 • Základná škola Šenkvice
 • Základná škola Dubová
 • Základná škola Kvačany
 • Základná škola, Škultétyho, Topoľčany
 • Základná škola s MŠ, Matejovie, Liptovský Hrádok
 • Základná škola Bobrovec
 • Základná škola, Žitavská, Bratislava
 • Základná škola s MŠ, Hradná, Liptovský Hrádok
 • Základná škola s MŠ, Ľubeľa
 • Základná škola Bobrovec
 • Základná škola Tomášov
 • Základná škola Rovinka
 • Základná škola s materskou školou, Poproč
 • Základná škola, Mlynská, Senec
 • Materská škola Fándlyho 2, Senec
 • Materská škola, Košická, Senec
 • Základná škola s Materskou školou, Záhorská Bystrica
 • Základná škola s materskou školou ,Ľubeľa
 • Spojená škola Malinovo

Certifikáty/Osvedčenia

– Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii Lektor, podľa §18 zákona č.568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní, ALKP

– Lektor – akreditovaný vzdelávací program, ALKP
– Medzinárodný certifikát ISSA ITS – The International Step by Step Association, Wide Open school Foundation
– Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií
– Riadenie interpesonálnych konfliktov
– Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu
– Kouč 104 – ACSTH, akreditovaný vzdelávací program , ACSTH
– Tímový koučing – High performance of great team , CPC
– Kids‘ Skills – koučovanie detských zručností, MPSV ČR– Business coaching – meaning and mechanics of coaching in business, Biznis koučing- význam a techniky koučovania v biznise), ACSTH

Cena školenia

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

Slovensko

Roky praxe

25 pedagogickej praxe, 7 rokov lektorskej činnosti

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.