Herian Karol, Ing. PhD.

Herian Karol, Ing. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 8 538

Vyštudoval som kybernetiku, čo ma priviedlo ku konzistentnému a systematickému mysleniu...

Vyštudoval som kybernetiku, čo ma priviedlo ku konzistentnému a systematickému mysleniu, no aby to bolo myslenie doberajúce sa ľudských tém, vyštudoval som aj filozofiu. Učil som sa doma i v zahraničí, prednášal som na rôznych univerzitách. Pracoval som v Prahe v Nadácii OF ako manažér projektov, v Bratislave som bol redaktorom kultúrneho týždenníka, pracoval som v rôznych medzinárodných tímoch a projektoch, viedol som univerzitnú katedru. Od roku 2008 cestujem za ľuďmi a firmami po celom Slovensku ako lektor a kouč: s rešpektom i vášňou učím a asistujem pri rozvoji ľudí, tímov a organizácii.

Lektorovanie je pre mňa cestou dobrodružného učenia sa, ku ktorému pozývam svojich klientov a mám toto povolanie veľmi rád! Vo svojej práci sa opieram o skúsenosť z mnohých pracovných miest a pozícií, vzdelával som sa v rôznych odboroch, neustále sa učím, aplikujem štandardné metódy, tréningy prepájam s poznaním neurovied o fungovaní mysle a súčasne do vzdelávania prinášam originálne momenty vychádzajúce zo smeru „mindful business“.

Klientov pozývam k transformujúcej skúsenosti: neučím iba informácie a techniky, verím, že potrebné zmeny sú možné iba prostredníctvom zmeny myslenia a rastu vedomia. Dôsledky sa prejavia zmenou v konaní jednotlivca – prijíma zodpovednosť, rozvíja svoje kompetencie, efektívne využívania vlastné zručnosti, je vnútorne motivovaný a na pracovisku dokáže realizovať svoj potenciál.

Lektor školí

 • LEADERSHIP – VEDENIE ĽUDÍ A TÍMOV

vedenie a riadenie ľudí, motivácia ľudí, tímová práca a vedenie tímov, schopnosť rozvíjať zodpovednosť u podriadených, hodnotenie, budovanie dôvery, dávanie spätnej väzby, delegovanie, vedenie porady, koučovanie

 • FACILITÁCIA
 •  EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA 

interná komunikácii v organizácii, komunikácia s klientmi, asertívna komunikácia, zvládanie náročných rozhovorov,  prezentačné zručnosti, spätná väzba

 • SPOLUPRÁCA – podstata úspechu
 • RIEŠENIE KONFLIKTOV, OZDRAVENIE VZŤAHOV
 • MANAŽMENT ČASU
 • ZVLÁDANIE STRESU
 • EMOČNÁ INTELIGENCIA na pracovisku a jej rozvoj
 • TRÉNING TRÉNEROV
 • PREVENCIA VYHORENIA, WORK-LIFE BALANCE, MINDFULNESS
 • FIREMNÁ KULTÚRA
 • OSOBNOSTNÝ ROZVOJ MANAŽÉROV
 • COMMUNITY BUILDING

 Referencie

 • Volkswagen Slovakia a. s.; Bratislava
 • Jaguar Land Rover
 • Orange Slovensko, a.s.; Bratislava
 • O2 Slovakia, s.r.o.; Bratislava
 • Lidl Slovenská republika, v.o.s., Bratislava
 • Fortuna SK, a.s.; Bratislava
 • Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
 • Poštová banka, a.s.; Bratislava
 • Všeobecná úverová banka, a. s.; Bratislava
 • BNP Paribas Slovak republic, S.A., Bratislava
 • Plzeňský Prazdroj Slovensko, a. s.
 • Ppinch s.r.o.; Nitra
 • Strabag a.s., Praha
 • Accenture, s.r.o., Bratislava
 • Kia Motors Slovakia, s.r.o., Teplička nad Váhom
 • Lindner Hotel, Praha, Bratislava
 • Slovnaft, a. s., Bratislava
 • IBM Slovensko, s r.o., Bratislava
 • Gebrüder Weiss, s r.o., Praha
 • Fortuna, SK, a.s., Bratislava
 • T-Systems Slovakia, s.r.o., Košice
 • Siemens s.r.o., Žilina
 • Daikin, Czech Republic, s.r.o., Praha
 • Daikin, Slovakia s.r.o., Bratislava
 • Ecco, Slovakia, s.r.o., Martin
 • Lohmann & Rauscher, s.r.o., Slavkov u Brna
 • Rheinzink ČR, s.r.o., Poděbrady
 • Foxconn Slovakia, s r.o., Nitra
 • GSK Slovakia s.r.o., Levice
 • Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Pivovar Steiger, a.s., Vyhne
 • Illichmann Castalloy s. r. o., Žarnovica
 • Bal Slovakia, s.r.o., Žilina
 • Cloetta, Slovakia, s.r.o., Levice
 • Matador Automotive Vráble, a.s., Vráble
 • BVRZ, s.r.o., Bratislava
 • Europlasma, s.r.o., Praha
 • OKE Plastic SK, s.r.o., Trebatice
 • SAD Zvolen, a.s., Zvolen
 • Unica holding, s.r.o., Žilina
 • Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra
 • Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
 • Tesco Stores SR, a.s, B. Bystrica
 • Connea Slovakia, s.r.o., Bratislava
 • Camfil Farr s.r.o, Levice
 • The Duke of Edinburgh´s International Award, Slovakia, Bratislava
 • HB línia, s.r.o, Martin
 • Poradenské centrum zdravia a krásy, s.r.o,  Bratislava
 • Rentis, s.r.o., Žilina
 • The School for Transformative Leadership, Olomouc
 • VIPA – Vidiecky parlament na Slovensku, o.z.
 • úrady štátnej a verejnej správy
 • Iuventa, Bratislava
 • Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Banská Bystrica
 • Kruh o.z., Banská Štiavnica
 • Daphne, o.z., Bratislava
 • Pansophia, n.o., Trenčín
 • Deti Dunaja, o.z., Bratislava
 • Centrum Dobrovoľníctva, o.z., Banská Bystrica
 • Školy

Certifikáty/Osvedčenia

 • „Business Coaching College“, Bratislava – výcvik v koučingu
 • „Business Leadership Coaching v CeveySystems“  – výcvik v koučingu
 • „Motivačné rozhovory“ – výcvik
 • Focusing
 • „NLP – Neurolingvistické programovanie“
 • „Úvod do Satiterapie – integratívna terapia založená na všímavosti“
 • „Tréning trénerov“ – participatívne postupy pre lektorov
 • „Empowered Teachers”

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

9

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

 

Upcoming Events

Other Events