PaedDr. Jana Pierová

PaedDr. Jana Pierová

Lektor | Počet zobrazení: 1 381

Lektorka, učiteľka a mentorka. Venujem sa vzdelávaniu žiakov z MRK. Pôsobila som ako špeciálny pedagóg v Krízovom stredisku, kde náplňou práce bola individuálna práca s dieťaťom a vychovávateľom, tvorba individuálno plánu pre prácu s dieťaťom. V súčastnosti sa venujem storitellingu a dramatickej výchove vo vzdelávaní. Rok som externe pracovala ako lektorka v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove v oblasti inklúzivného vzdelávania.

 

Lektorka školí:

Školenia pedagógov :

 • vzdelávanie žiakov z MRK
 • metódy a úloha dramatickej výchovy vo vzdelávaní
 • využitie storitellingu v edukácii
 • tímová spolupráca pedagógov
 • sociálne a emocionálne učenie
 • inklúzivne vzdelávanie
 • problémové správanie sa žiakov z MRK
 • spolupráca rodič a škola
 • vnímanie rómskeho žiaka v školskom systéme
 • školská zrelosť
 • aktivizujúce metódy vo vzdelávaní
 • žiak so ŠVVP
 • supervizie

Školenia pre zamestnancov z Centier detí a rodiny:

 • fázy adaptácie dieťaťa na nové prostredie
 • využitie rodinnej terapie v Centrách detí a rodín
 • socializácia formou hry
 • vychovávateľ vz. profi rodič
 • adopcia rómskeho dieťaťa
 • supervizie

Referencie:

 • MPC – Prešov

Certifikáty/Osvedčenia:

 • Inkluzívne školské prostredie pre všetkých. Rôznorodosť – Uznanie – Rovnosť 2016, Slovenská a česká regionálna akadémia
 • Projektové vyučovanie v edukačnom procese 2018, Consulting s.r.o Šurany
 • Tvorba edukatívneho materiálu na rozvoj finančnej gramotnosti, 2018, Consulting s.r.o Šurany
 • Funkčná bahaviorálna analýza problémového správania, 2020, Akadémia vzdelávania
 • Tvorba pútavých pracovných listov v online prostredí Wizer.me, 2020, Akadémia vzdelávania
 • Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese, 2020 , Akadémia vzdelávania
 • Sociálne a emocionálne učenie, 2020, Akadémia vzdelávania
 • Storytelling – od emócie k poznaniu, 2020, Eduma

Cena školenia

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

Stará Ľubovňa – Prešovský kraj

Roky praxe

1

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.