JUDr. Ján Králik, LL.M.

JUDr. Ján Králik, LL.M.

Lektor | Počet zobrazení: 2 271

Viac ako 20 rokov podnikám v oblastiach daní, účtovníctva, mzdovej agendy a podnikateľskom poradenstve. Po úspešnom ukončení právnického vzdelania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som získal titul „Mgr“ a neskôr i titul „JUDr“, ako aj po úspešnom získaní titulu „LL.M.“ na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia, som sa začal venovať i právu.
Už počas štúdia na právnickej fakulte som zriadil rozhodcovský súd, kde som mal možnosť vnímať, že mnohé spory či to už medzi obchodnými partnermi alebo bežnými ľudmi sa dajú, za predpokladu vhodnej komunikácie a samozrejme aj patričných vedomostí a skúseností, riešiť a následne v rámci daných možností aj urovnať v akceptovateľnú dohodu pre obe sporné strany.
Od autoritatívneho rozhodovania sporov ako rozhodca (rozhodcovský sudca) som postupne prešiel i menej formálnejšiemu, k menej stresujúcemu, k menej finančne náročnému a k menej časovo náročnému riešeniu urovnania sporov a to k mediácii (mediačnému konaniu). V rámci tohto mediačného konania sa dajú riešiť rôzne typy sporov od obchodno-právnych, pracovno-právnych, občiansko-právnych, cez zdravotnícke a až k rodinno-právnym.
V súčasnej dobe pôsobím ako mediátor, zároveň som právnikom na Rozhodcovskom súde Prievidza.
Mojim mottom je právne spory vo väčšine riešiť tak, aby obe strany sporu boli víťazmi (každá strana ustúpi z časti svojich nárokov) a nie, aby bola jedna strana víťazom a druhá porazená.

Lektor školí

 • Právo nie len v podnikaní
 • Riešenie sporov a metódy ich riešenia
 • Účtovné a daňové poradenstvo
 • Podnikateľské poradenstvo od založenia až po ukončenie (zánik) podnikania

Referencie

 • Živnostníci a obchodné spoločnosti, s ktorými som spolupracoval počas môjho viac ako 20-ročného pôsobenia na trhu

Certifikáty/Osvedčenia

 • Právnik – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Mediátor – Vzdelávací inštitút Prievidza
 • Lektor – Vzdelávací inštitút Prievidza
 • Master of Laws „LL.M“ – obchodno-právne vzťahy
 • Konkurz a reštrukturalizácia – Inštitút vzdelávania konkurzných správcov
 • Účtovníctvo a mzdy – Ekonomická univerzita Bratislava

Cena školenia

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

celé Slovensko (on-line školenia, webináre)

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.