DOMETIC EF UMB inmediainteraktívna škola mecom NOC nucv PF umbSBA šiovukf pF voka zlatá cesta              

Spoločnosti :

Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma, Gemerská 233, Plešivec, 04911

FIRST CLASS FINANCE, Oremburská 13, Banská Bystrica, 974 04

O.Z.I. spol. s r.o., Pltisko 903/1, Dolný Kubín, 02601

AMART s.r.o., Námestei slobody 22, Prievidza, 971 01

ÚčtoDane s.r.o., Tatranská 94, Banská Bystrica 974 11

Natalik s.r.o., 9.mája 331/31, Banská Bystrica 974 01

IMPÉRIUM, o.z., Hontianska 78/26, Vinica, 99128

Kolpingovo dielo na Slovensku, Obrancov mieru , Banská Štiavnica, 96901

Gabriel Fekete, Kosihy nad Ipľom č.62, Kosihy nad Ipľom,99111

ZH Trading s.r.o., Ladomerská Vieska 250, Žiar nad Hronom, 965 01

Natalik, s.r.o.k, 9.mája 331/31, Banská Bystrica, 974 01

Agentúra ESO , spol. s r.o., Bakossova 3H, 974 01

Ing.Pavel Boldiš – KBK, J.Kráľa 11, Sliač, 96231

Povedali o nás členovia ALKP / lektori

Účastníci 6 dňového akreditovaného kurzu Kariérne poradenstvo

Na kurz „Kariérové poradenstvo“ som sa prihlásila takpovediac intuitívne. Hoci som mala stabilné pracovné miesto, ktoré mi zaručovalo pevný príjem aj na nasledujúce desaťročia, cítila som, že mi niečo chýba, že ma ťahá niekam, kde budem môcť realizovať moju tvorivosť, nápady, energiu…..skrátka: využiť svoj potenciál. Štruktúra, obsahová náplň a úžasná lektorka kurzu mi ujasnila systém mojich hodnôt a životných postojov, ukázala možnosti sebarozvoja a sebauplatnenia. Odkryla mi čaro poradenského a lektorského povolania, ktoré môže pomáhať ľuďom žiť šťastnejší a spokojnejší život – pracovný i súkromný. To, že im ukazujem ich možnosti a nové cesty, ma napĺňa pocitom vnútornej spokojnosti a hrdosti. S údivom sa obzerám späť, ako sa zmenil môj život za uplynulých 10 mesiacov – noví ľudia, nové miesta, nové skúsenosti…a stále cítim rovnaký zápal a nadšenie, ako minulé leto v auguste, keď som získala certifikát z kurzu. Som za ľudí ako je Erika Hudecová, Milka Lopušníková a ostatné ženy v ALKP vďačná – a kto ešte váha, či sa prihlásiť na niektorý z kurzov, tomu odkazujem slová B.Polívku: „Není čas strácet čas!“

Renatka

Moja skúsenosť s kurzom „Kariérny poradca“ je 100% pozitívna. Naučila som sa veľa teoretických aj praktických informácií, získala som cenné materiály, certifikát a úžasné spomienky. Všetko od organizácie, vedenia, lektorky, kolektívu, bolo naozaj na úrovni, ale zároveň pohodové a nenútené. Tento kurz odporúčam všetkým, ktorí chcú kvalitne robiť prácu kariérneho poradcu, ale aj tým, ktorí sa sami hľadajú a potrebujú riešiť svoje ďalšie smerovanie.

Daniela

Úžasné školenie, perfektná lektorka, skvelá skupina. Praktické školenie, veľa, veľa a veľa cvičení využiteľných v praxi. Zážitkové – veľa sme pracovali, sebapoznávajúce aj poznávajúce proces. Hĺbka, inšpirácie. Najlepší narodeninový darček ?ĎAKUJEM!

Martina

Skvelý kurz. Veľmi prakticky zameraný, plný cvičení a ukážok. Kariérne poradenstvo vnímam ako nevyhnutnú súčasť budovania kariéry a rastu v dnešnom svete. Pomáha uvedomiť si hodnoty, skúsenosti, vlastnú odbornosť a vlastnú hodnotu pre seba a aj pre prezentáciu seba na trhu práce. Erika je skvelá lektorka, zábavná, múdra a hlavne veľmi skúsená. 6 dní prebehlo v dynamickej a priateľskej atmosfére. Mám veľa zážitkov a aj AHA momentov z tohto kurzu. Ďakujem za túto možnosť a naozaj je to top skúsenosť.

Ivana

Vzdelávanie Kariérny poradca pod záštitou Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, vedený skúsenou kariérnou poradkyňou Erikou Hudecovou odporúčam všetkým, ktorí si uvedomujú, aký je dôležitý holistický prístup v pracovnej oblasti v živote. Kvalitný tréning plný práce na sebe, v príjemnom prostredí s úžasným servisom ALKP a skvelou lektorkou.

Katarína

Kurz „Kariérny poradca“ dal v mojom živote čiarku tam, kde som si myslela, že už je dávno bodka :-). Nasmeroval moje ďalšie kroky k práci, ku ktorej smerovala moja doterajšia kariéra – hoci som si to sama neuvedomovala. Takže: ĎAKUJEM.

Renáta

Odporúčam kurz Kariérne poradenstvo s ALKP všetkým, ktorí majú záujem sa v tejto sfére vyvíjať, posúvať, ale aj pre zvedavcov, ktorým to môže pomôcť si rozlúsknuť vlastné dilemy. Kurz ma veľmi obohatil, či už po kontextovej stránke, alebo po skupinovej a hlavne lektorka, Erika bola úžasná. Držala moju pozornosť celý deň, tréning mal štruktúru, zážitkové cvičenia boli zábavné a poučné. Je vidieť, že to, čo učí ovláda a je schopná odovzdávať cenné informácie ďalej. Je ľudská, vtipná a vie usmerniť a ukočírovať skupinu. Ďakujem za super 6 dní, ktoré mi dali veľa a pevne dúfam, že ich budem môcť čoskoro využiť.

Ivana

Som veľmi rada, že som absolvovala kurz kariérového poradenstva pod vedením Eriky Hudecovej a stretla ju. Presne to malo prísť v mojom živote. Aj dnes som pomohla zasa ja iným, vďaka vedomostiam, informáciám a praktickým zručnostiam, ktoré som získala na kurze s Erikou. Pomohla som mladým ľuďom uvedomiť si, akí sú jedineční. Ich reakcia mi stačila, keď mi povedali, že sa im to páčilo, že sa mohli nad sebou zamyslieť a že sa ešte s nikým takto nerozprávali. A mňa presne toto napĺňa: pozitívne ovplyvniť osoby, ktoré stretnem v mojom živote. Veľké ďakujem.

Stanka

Kurz zaplnil moje prázdne miesto vo vzdelávaní v tématike Kariérového poradenstva a myslím si, že celkovo aj na trhu, či už sa týka vzdelávania v oblasti školstva a konkrétne témy kariérového poradenstva. Už dávno som tak rozumne a efektívne neinvestovala peniaze, pretože to nie je len vzdelávanie, ale je to hlavne sebarozvoj – ako profesný tak aj osobnostný. Odnášam si veľa praktických informácií i podkladov, uvedomujem si hlbší význam a dôležitosť kariérového poradenstva nie len vo svojej práci ale i vo svojom vlastnom živote. Odnášam si novú chuť, nápady a energiu pre ďalšiu prácu. Prínosom, ktorý som neočakávala, bolo pozitívne prijatie a podpora ako od lektorky, tak aj od každého člena skupiny.

anonymná spätná väzba

Skvelých 6 dní v kreatívnej atmosfére! Ďakujem za všetky nové vedomosti a praktické cvičenia. Erika priniesla do kurzu veľa skúseností z praxe a štrukturovane nás previedla témou kariérne poradenstvo. Odnášam si balíček, ktorý určite použijem v mojej ďalšej kariére ako aj v každodennej praxi. Heslovite: zábava, užitočnosť, networking, inšpirujúci ľudia, príjemné prostredie. ĎAKUJEM!

Silvia

Kurz Kariérové poradenstvo s ALKP a s lektorkou Erikou Hudecovou ODPORÚČAM: – výborná voľba k práci a praxe psychológa (nielen v poradni) – výborná voľba, keď sa chce človek viac spoznať, – výborná voľba, keď neviem kde a kam v mojom profesijnom smerovaní, – výborná voľba, keď na sebe vyskúšam všetko, čo potom chcem priniesť klientom, – MNE OSOBNE – oceňujem prepájanie rôznych oblastí života klienta – on sám, prostredie, ponuky, – ! veľký prínos pre mňa ako účastníka a pre budúcich klientov, – veľmi dobre premyslené (čo a čím chcem u klienta dosiahnuť) – ! pomoc klientom ! a možnosť zmeny a posunu vpred.

Ľubka

Kurz Kariérové poradenstvo predčil moje očakávania. Prakticky využiteľné metódy, vedené nenásilnou formou skvelou Erikou Hudecovou, skrz aktivity, zážitok a humor. Spoznáte svoje kvality, dodáte si pocit sebavedomia, pomenujete si veci, ktoré ste doteraz len prežívali, ale nevedeli pomenovať. Obzvlášť ma oslovila práca s rôznymi typmi kariet, tímová spolupráca, prepojiteľnosť s mojim súčasných zamestnaním. Určite odporúčam všetkým, ktorí sa chcú naučiť viesť a sprevádzať, nie vnášať vlastné konštruktivy do vzťahu poradca – klient.

Andrea

Kurz by som odporučila všetkým pedagogickým/nepedagogickým pracovníkom, ktorí pracujú s ľuďmi, pretože si aj takouto formou preveria svoje komunikačné zručnosti. Účastník si utriedi svoje hodnoty, kompetencie i myšlienky. Vďaka úžasnému kolektívu som prišla na nové nápady, myšlienky 🙂

Ľubica

Odporúčam kurz Kariérové poradenstvo tým, ktorí sa chcete naučiť aj niečo nové o sebe, prídete na určité veci, ktoré ste možno o sebe predtým nevedeli. Na základe tohto potom budete vedieť nasmerovať aj iných ľudí, ktorí to budú potrebovať.

anonymná spätná väzba

Kurz Kariérové poradenstvo som pred začiatkom brala s veľkou rezervou na základe doterajších školení v danej téme, ktorých som sa zúčastnila. Musím povedať, že som bola veľmi milo prekvapená a nadšená. Kurz bol vedený odborne, zmysluplne a v príjemnej atmosfére. Odnášam si množstvo nápadov, materiálov a veľkú chuť do práce.

 Mária 

Kurz Kariérové poradenstvo s ALKP je na vysokej odbornej úrovni pripravený tak, aby sme vedeli všetky získané vedomosti aplikovať v praxi. Pridaná hodnota kurzu je, že sa účastník sebaspozná. Veľmi kladne hodnotím, odporúčam všetkým kariérnym poradcom, psychológom a pedagógom.

anonymná spätná väzba

Absolvovala som veľa školení, vrátane funkčného školenia. Kurz Kariérové poradenstvo je pre mňa jednotkou, najlepším, čo som absolvovala. Pomôže mi to v práci aj v osobnom živote.

Alica

Odporúčam absolvovať kurz Kariérne poradenstvo nie len z toho kariérového hľadiska do práce, ale veľmi mi to pomohlo zamyslieť sa sama nad sebou, poznať lepšie samu seba. Povedala by som, že to bolo 3 v 1: 1. informácie, znalosti, poznatky o praxe kariérového poradenstva, 2. sebapoznávanie, 3. spoznanie nových super ľudí.

anonymná spätná väzba

Kurz Kariérne poradenstvo – živé, zaujímavé, praktické a hlavne prepojené s praxou. Kto príde, nebude sa nudiť a zábavnou formou zažije AHA momenty, ktoré sa mu vryjú pod kožu.

Mira

Kurz Kariérové poradenstvo bol veľmi inšpiratívny. Pre mňa osobne otvoril nové možnosti nie len pre prácu so študentmi, ale aj pri osobnom smerovaní.

anonymná spätná väzba

Účastníci 6 dňového akreditovaného kurzu Lektor

Jeeeeej, aký krásny mail. 🙂
Ďakujeme veľmi pekne aj my Vám – za vedomosti a zručnosti, ktoré sme u Vás získali a ktoré sa budeme snažiť využívať, za ľudskosť, ktorú budeme širiť ďalej, aj za priateľský prístup, ktorý našu skupinu scelil tak, že nám všetkým bolo úprimne ľúto, že sa naše cesty rozchádzajú a že to trvalo tak krátko…
„Niečo na zamyslenie“ ako odkaz od pani prezidentky je tak krásne a dojímavé, že by si človek želal, aby tie postavičky boli skutočné…
ĎAKUJEME VÁM a želáme tiež krásny zvyšok dňa a veľa takých spokojných klientov ako sme boli my.
nitrianska trojka 🙂
Viera Maráková (reakcia na záverečný mail, ktorí dostali účastníci kurzu LEKTOR deň po ukončení kurzu)

Dobrý deň pani Lauková,

chcem sa Vám poďakovať za perfektnú organizáciu a ústretový prístup počas celého školenia. Bolo to veľmi zaujímavé, podnetné. Vládla tam priateľská atmosféra, takže sme sa tam, myslím, že všetci, cítili veľmi dobre. Určite Vaše školenie doporučím i ďalším kolegom, známym.

Ján Haško, TRW Automotive Slovakia s.r.o.

„Ďakujeme celému organizačnému a lektorskému tímu za tento kurz – áno, cítili sme sa veľmi dobre (smelo hovorím aj za kolegov, lebo to tak je), za čo veľmi pekne ďakujeme. Výborne postavený program kurzu, vysoko profesionálni lektori, výborne ze 3 – 3 štýly lektorovania, forma výučby…proste super:)

Ďakujeme celému ALKP. 

Nakoľko na mňa Vaša asociácia veľmi dobre pôsobila, od profesionality cez silný ľudský rozmer a morálne zásady, určite sa rada stanem jej súčasťou. Ešte raz veľká vďaka a prajem ALKP veľa takto spokojných klientov:) Všetko dobré. “

Bibiana Krátka

„Ešte raz sa chcem poďakovať za kurz, s ktorým som bol veľmi spokojný – s obsahovou náplňou, aktivitami a, samozrejme, s lektormi. Všetci traja boli skvelí a hoci každý iný (inak to hádam ani nemôže byť), každý z nich nás obohatil a pôsobil na nás inšpirujúco. Bola radosť byť účastníkom takého vzdelávania.“

Miroslav Šimkovič

Musíme Vám povedať, že na Váš kurz sme dostali veľmi vysoké ohodnotenie od účastníkov, Váš kurz splnil očakávania na 100%. Určite pošleme aj ďalších našich lektorov na kurz k Vám ! Ďakujeme! 🙂 a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!“

Tomáš Langermann  (Power Coaching, s.r.o.)

„Chcem sa Vám všetkým poďakovať za skvelý kurz, lektorom za ich prístup a spôsob, akým s nami pracovali. Bolo to pre mňa veľkým prínosom a naozaj som si to užila.

Prajem Vám veľa úspechov a všetko dobré. „

Ľubica Karetková

Vďaka kurzu Lektor, ktorý som absolvovala až v Poprade, mám prácu Lektora cez jednu firmu a dnes sme úspešne ukončili kurz Podvojného účtovníctva v Zlatých Moravciach pre 19 účastníkov – nezamestnaných. Pokračujeme ďalej s jednoduchým účtovníctvom a následne so mzdovým účtovníctvom. Obnovila a rozšírila som si živnosť, získala som príspevok z úradu práce na SZČO …. čo viac si priať? Vnučka nám rastie a robí nám radosť…. teším sa, že som Vás spoznala a mohla sa cez ALKP realizovať.

Mária Kasanová

 

Dobrý deň pani Lauková,

ďakujem za Váš email a prístup. Celý kurz bol milou a užitočnou skúsenosťou s veľkou dávkou človečiny a prajnosti.

Martina Belišová

 

Dobrý deň,

Som rada, že som si vybrala na absolvovanie kurzu vašu organizáciu. Veľmi oceňujem výbornú obsahovú štruktúru kurzu, kvalitu prevedenia v podaní vašich lektorov i vysokú úroveň organizačného zabezpečenia.

Mária Tremková

 

Spolupráca s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

„Dobrý deň, pani prezidentka,

ďakujem Vám veľmi pekne za ochotu spolupracovať s našou fakultou a za interaktívnu prezentáciu na výučbe predmetu Koučovanie (vrátane poskytnutia prezentácie v elektronickej podobe pre našich študentov). Veľmi si to vážim a teším sa na ďalšiu spoluprácu.“

S pozdravom

Maria Sekova

doc. Ing. Mária Seková, PhD., Katedra ekonomiky a manažmentu podniku, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela

Účastníci I. konferencie ALKP v Banskej Bystrici

„Ďakujem za zorganizovanie tohto podujatia. Úprimne želám mnoho úspechov. “

„Dnes to bol veľmi úspešný vstup, pokračujem v tom 1x ročne-2x ročne.“

„Nenásilná komunikácia, skúsenosti, skúsenosti.“

LEDeco solution s.r.o.

„Profesionálny prístup Asociácie lektorov a kariérnych poradcov si veľmi vážime. Po zadaní našej požiadavky na jazykové vzdelávanie našich zamestnancov a pri realizácii jazykových kurzov oceňujeme flexibilitu, ochotu a odbornosť pracovníkov z ALKP. Vysoká kvalita jazykových lektoriek, ktorú ALKP garantuje je oceňovaná aj našimi zamestnancami, ktorí sú s priebehom jazykových kurzov veľmi spokojní. ALKP je profesionálna organizácia, ktorá robí všetko pre spokojnosť klientov, ich služby využijeme určite znovu.“

Marianna Slivková BA(Hons)

Sales manager

MEGA Education, s.r.o.

„S ALKP máme – ako spoločnosť, ktorá neustále hľadá kvalitných a skúsených odborníkov na poli vzdelávania – veľmi dobré skúsenosti. Oceňujeme príjemný a bezproblémový servis a ochotu personálu pri poskytovaní komplexných informácií o lektoroch a lektorkách. Neraz nám ALKP pomohla nájsť špecialistov a špecialistky na vysoko odborné témy a tým prispela k budovaniu dobrých vzťahov s našimi klientmi.“

Mgr. Miroslava Mišičková

manažérka vzdelávania

SWOT spol. s r.o.

„S ALKP sme spolupracovali v roku 2015 pri zabezpečovaní vzdelávania v oblasti soft-skills a cudzích jazykov. Ako klienti sme niekoľkokrát požadovali zmenu na poslednú chvíľu, čo určite nebolo jednoduché zvládnuť. Napriek tomu sme s komunikáciou priamo s asociáciou boli veľmi spokojní. Celkovo prebehla spolupráca veľmi korektne a na profesionálnej úrovni. Rovnako úroveň lektorov bola dobrá a plne zodpovedala našim požiadavkám. Ak niekto hľadá lektorov a nechce ísť cestou náhodného výberu z ponuky trhu, je spolupráca s ALKP tou najlogickejšou alternatívou.“

Mgr. Erik Papp

manažér

Hotelová akadémia v Banskej Štiavnici

„Súkromná hotelová akadémia so sídlom v Banskej Štiavnici podporuje mimovládnu organizáciu VOKA – Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity, ktorá v spolupráci s ALKP – Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov u nás realizovala odborné vzdelávanie v oblasti kariérneho poradenstva zameraného na uplatnenie sa na trhu práce. Odporúčame ďalším školám a potenciálnym partnerom uvažovať o spolupráci s Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov. Projekt môže byť prínosom najmä pre školy a študentov vyšších ročníkov, ktorí  v budúcnosti môžu vedomosti získané v rámci odborného vzdelávania využiť v príprave na vlastné podnikanie. Na základe veľkého záujmu študentov plánuje naša škola stretnutie realizovať aj v budúcom školskom roku.“

Ing. Jaroslava Marušková, CSc.

riaditeľka školy

Veronika Senková, lektorka

„Som šťastná, že takýto projekt na Slovensku vznikol. Cez ALKP som si našla prácu snov, a to aj popri mojom zamestnaní. Prispôsobili sa mojim časovým možnostiam a dali mi priestor na sebarealizáciu, a to za veľmi štedrý honorár. Teším sa na akúkoľvek ďalšiu spoluprácu.“

Jana Vasiliaková, lektorka

„Ďakujem Asociácii lektorov a kariérnych poradcov za rýchle a bez zbytočných prieťahov a byrokracie sprostredkovanie práce. Cením si veľmi, že dohodnutá odmena za moju prácu bola vyplatená vždy načas.“

Účastníci Prvého workshopu ALKP vo Vyhniach

„Zaujímavá a veľmi krásna a priateľská atmosféra, profesionalita speakrov a množstvo informácií“.

„Teším sa na ďalšie stretnutia a rozvíjanie mojich vedomostí, zručností a nové podnety.“

„Robiť ďalšie takého aktivity, pretože priestor pre výmenu skúseností a názorov, zdieľanie informácií,  vzájomné obohatenie, rast našej osobnosti, toho nikdy nie je dosť. Každý lektor a každá osobnosť je  jedinečná. Ďakujem.“

„Výborná myšlienka, pretože dávno som nebola v spoločnosti tak pozitívnych a kreatívnych ľudí.“

„ALKP vnímam a vždy aj budem vnímať ako svoju „ALMA MATER“ – podporu, záštitu a garanciu stálej kvality. Veľmi si vážim tím ALKP, skvelá komunikácia, vysoká odbornosť, ochota, povzbudenie. Mám Vás rada.“

Ľudmila Maitnerová, členka ALKP

„Chcem sa celému tímu ALKP veľmi pekne poďakovať za pracovné ponuky, ktoré nám – členom posielate. Reagovala som na ponuku z 11/2014 Aktivizujúce metódy výchovy MPC, už mám podpísanú Dohodu a chodím aj na vzdelávania, ktoré predchádzajú ďalšej lektorskej práci. Ďalšia vaša ponuka sa týkala práce v skúšobných komisiách a taktiež už mám podpísanú Dohodu aj s termínmi práce. Ďakujem aj za veľmi užitočné informácie, linky, tipy, …   a množstvo úžasných rád, teraz aktuálne prezentácie, ktoré dostávam od vás. Veľmi ma to inšpiruje. Aj keď „moje“ témy mám ušité a spracované na moju mieru  :-), rada sipozriem a poučím sa aj inými prezentáciami. Dlho som mala pocit, že som sama, sama sa musím snažiť presadiť, vyhľadávať literatúru, sledovať nové trendy vo vzdelávaní, vymýšľať niečo inovatívne, byť kreatívna a preto veľká, veľká vďaka za vašu prácu. Prajem všetkým v ALKP krásne, pohodové leto a teším sa, že mi opäť naplníte mailovú schránku niečím zaujímavým.“

Ďakujem.

Prajem všetkým veľa síl, chuti a optimizmu v ďalšej práci.

MECOM GROUP s.r.o.

„Martina Javůrková z ALKP školila tím telefonických obchodníkov našej spoločnosti. Cieľ vzdelávania, ktorým bolo zlepšenie argumentačných schopností, zvládanie námietok a zvýšenie zákazníckeho prístupu a profesionálneho sebavedomia našich zamestnancov bol dosiahnutý. Počas školenia lektorka nás formou prípadových štúdií lektorka oboznámila s rôznymi technikami a scenármi, ktoré môžu pri predaji nastať, ako aj s ich riešeniami, tiež sme mali možnosť si pod jej vedením nové vedomosti vyskúšať. Tréning bol kvalitne pripravený a lektorka postupovala profesionálne a so zanietením pre školenú tému. Jej odborné skúsenosti boli pre nás inšpiratívne. Na základe našej skúsenosti odporúčame Martinu Javůrkovú ako lektorku a v prípade ďalších vzdelávacích potrieb sa na ňu s dôverou obrátime aj v budúcnosti.“

Mária Bojková

HR manažérka

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA V TREBIŠOVE

„V roku 2019 Zemplínska knižnica v Trebišove realizovala projekt pod názvom Knihovníci v akcii: Od slov k skutkom, kde prednášajúci boli lektori z Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Za školenia Moderná knižnica, Efektívna tvorba knižničnej značky a Literatúra modernej doby im vyjadrujem veľké poďakovanie a to za to, že účastníci na to reagovali pozitívne, očakávania boli splnené a k tomu všetkému prednášky boli podnetné a zaujímavé. Ku kvalite prednášok samozrejme prispeli lektori svojou odbornosťou a profesionálnym prístupom. Prednášky boli živé, bez citácie zákonov. Informácie ktoré sme získali sú prospešné pre našu ďalšiu prácu v knihovníctve.“ Celá referencia tu.

Ing. Janka Vargová, riaditeľka

 

Slovenská národná knižnica

„Kurzu Lektor, ktorý realizovala Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 42 303 478, sa v roku 2020 zúčastnili dvaja zamestnanci Slovenskej národnej knižnice (ďalej len „SNK“), zaradení na rôznych pracovných pozíciách. Predmetný kurz bol však nápomocný pre oboch zamestnancov a jeho absolvovanie im umožní podieľať sa z pozície lektorov na vlastných vzdelávacích kurzoch SNK zameraných na knihovnícku verejnosť.  Vyučovanie na kurze Lektor, ako aj samotná organizácia,  prebiehali na profesionálnej úrovni, prednášajúci boli odborníkmi vo svojej oblasti a veľmi pozitívne hodnotíme, že celé vzdelávanie bolo interaktívne a zamerané na praktické aspekty výkonu lektora pri vzdelávaní dospelých. Nadobudnuté vedomosti a skúsenosti boli naviac overované formou záverečného testu a lektorského vystúpenia, ktoré poctivo preverilo pripravenosť účastníkov kurzu. Dôsledná realizácia záverečného overenia vedomostí tak prispieva k tomu, že získané osvedčenie o absolvovaní daného kurzu má svoju váhu.“  Celá referencia tu.

Ing. Tatiana Fraštiová, vedúca oddelenia pre ľudské zdroje

 

Úrad vlády Slovenskej republiky

„Kurz Lektor, organizovaný  Asociáciou lektorov a kariérnych poradcov, absolvovali naše lektorky v roku 2020 v Bratislave, prvá skupina v jarnom termíne a druhá skupina v jesennom termíne. Ide o skúsené lektorky. Absolvovanie kurzu v dvoch termínoch nám umožnilo pozorovať vysokú profesionalitu tímu lektorov a organizátorov kurzu, a to i napriek nepriaznivej pandemickej situácii. Asociácia pružne zareagovala na prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu a kombinovala prezenčné a dištančné vzdelávanie tak, aby bolo všetkým účastníkom umožnené kurz absolvovať v plánovanom termíne. Rýchla a konštruktívna komunikácia bola pre organizačný tím ALKP samozrejmá. Oceňujeme ústretovosť pri zlaďovaní termínov jednotlivých tréningových dní a prispôsobenie sa potrebám účastníkov kurzu.

Obsah a forma boli výborne nastavené a boli prínosom tak pre začínajúcich, ako i pre skúsených lektorov. Veľkou mierou k tomu prispeli lektori, ktorí svojou odbornosťou a zanietením pre túto prácu dokázali nie len zaujať, ale i vytvoriť priestor pre sebareflexiu. Skúsenejší účastník kurzu si tak mohol overiť vlastné pracovné postupy, utvrdiť sa v systéme práce, zarámcovať svoje zručnosti v systéme teoretických poznatkov, a v neposlednom rade získať cenné inšpirácie do budúcnosti.

Kurz Lektor odporúčame novým záujemcom o túto profesiu, ale i skúseným lektorom a školiteľom.“

doc. PhDr. Eva Letovancová, PhD., riaditeľka Centrum vzdelávania a hodnotenia

 

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

„So spoločnosťou ALKP sme spolupracovali v rámci kurzu Lektor. Naši zamestnanci ocenili prístup lektorov a najmä previazanosť s praxou, ktorá bola doplnená mnohými praktickými cvičeniami počas kurzu.

Spoločnosť ALKP dodáva vzdelávanie na vysokej úrovni a určite s nimi počítame v ďalšej spolupráci v budúcnosti. Považujeme ich za kvalitného dodávateľa z hľadiska profesionality, flexibility počas organizácie vzdelávania a rozvojových programov, ktoré vylepšujú o aktuálne nové trendy, rovnako tak know – how. Čo veľmi oceňujeme je ich rýchla a kvalitná transformácia prezenčného vzdelávania do online prostredia.“ Celá referencia tu.

Mgr. Tatiana Urbanová, HR špecialista senior Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.