Celoročný kalendár kurzov a aktivít 2020

Katalóg kurzov na stiahnutie tomto linku: https://alkp.sk/wp-content/uploads/Katal%C3%B3g-kurzov-Asoci%C3%A1cia-lektorov-a-kari%C3%A9rnych-poradcov092019.pdf

Kliknutím na odkaz  vzdelávanie v ALKP sa dozviete, prečo by ste si mali vybrať pre vzdelávanie práve nás.

Rôzne kurzy, školenia, semináre, webináre, konferencie

Dátum Názov
16.5.2020 Kurz Ticha
30.5.2020 Kurz Ticha
12.10.2020  VI. Konferencia ALKP

Poradenstvo, mentoring a konzultácie

(Rezervácia termínu je možná telefonicky +421 919 185 148  alebo mailom na alkp@alkp.sk. Termín si môžete určiť sami, v tabuľke sú uvedené už rezervované termíny. )

Dátum Názov poradenstva
individuálny termín pre klienta Kariérne poradenstvo