Celoročný kalendár kurzov a aktivít 2020

 

Katalóg kurzov v PDF formáte získate kliknutím na obrázok.

Prečítajte si aj ako prebieha vzdelávanie v ALKP.

Prihláška na kurz sa rozbalí, kliknutím na názov alebo dátum kurzu.

Ak máte otázky, radi zodpovieme a poradíme na t.č. 0919 185 148 alebo mailom na  alkp@alkp.sk

Kurz Kariérne poradenstvo 2020

Dátum Miesto konania Názov kurzu
28.2.2020 Bratislava Kariérne poradenstvo pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
28.2.2020 Bratislava Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Bratislava
13.3.2020 Košice Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Košice
13.3.2020 Košice Kariérové poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, akreditovaný kurz MŠVVaŠ
27.3.2020 Banská Bystrica Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
27.3.2020 Banská Bystrica Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Banská Bystrica
24.7.2020 Online Základné techniky kariérneho poradenstva
31.7.2020 Banská Bystrica Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
31.7.2020 Banská Bystrica Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Banská Bystrica
2.10.2020 Banská Bystrica Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
2.10.2020 Banská Bystrica Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Banská Bystrica
9.10.2020 Košice Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
9.10.2020 Košice Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Košice
16.10.2020 Bratislava Kariérne poradenstvo, kurz určený pre verejnosť, ktorá sa zaujíma o techniky KP, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
16.10.2020 Bratislava Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov, Bratislava

Lektorské školenia 2020

Dátum Miesto konania Názov kurzu
7.2.2020 Banská Bystrica Certifikácia lektorov, overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii LEKTOR
11.2.2020 Bratislava Kurz Lektor, Bratislava, kurz akreditovaný MŠVVaŠ 
11.2.2020 Bratislava Sociálne kompetencie lektora Bratislava, kurz 
2.3.2020 Banská Bystrica Kurz Lektor, Banská Bystrica, kurz akreditovaný MŠVVaŠ 
2.3.2020 Banská Bystrica Sociálne kompetencie lektora, kurz Banská Bystrica
6.3.2020 Bratislava Didaktické kompetencie lektora, kurz, Bratislava
19.3.2020 Košice Kurz Lektor, Košice, kurz akreditovaný MŠVVaŠ 
14.3.2020 Banská Bystrica Didaktické kompetencie lektora, kurz Banská Bystrica
19.3.2019 Košice Sociálne kompetencie lektora, kurz Košice
27.3.2020 Košice Didaktické kompetencie lektora Košice, kurz
15.5.2020 Banská Bystrica Certifikácia lektorov, overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii LEKTOR
7.8.2020 Banská Bystrica Certifikácia lektorov, overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor
11.9.2020 Banská Bystrica Certifikácia lektorov, overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii LEKTOR
28.9.2020 Bratislava Kurz Lektor, Bratislava, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
28.9.2020 Bratislava Sociálne kompetencie lektora, Bratislava
9.10.2020 Bratislava Didaktické kompetencie lektora, Bratislava
15.10.2020 Banská Bystrica  Kurz Lektor, Banská Bystrica, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
15.10.2020 Banská Bystrica Sociálne kompetencie lektora, Banská Bystrica 
23.10.2020 Banská Bystrica Didaktické kompetencie lektora, Banská Bystrica
19.10.2020 Banská Štiavnica Kurz Lektor, Banská Štiavnica, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
19.10.2020 Banská Štiavnica Sociálne kompetencie lektora, Banská Štiavnica
13.11.2020 Banská Štiavnica Didaktické kompetencie lektora, Banská Štiavnica
26.10.2020 Košice Kurz Lektor, Košice, kurz akreditovaný MŠVVaŠ
26.10.2020 Košice Sociálne kompetencie lektora, Košice
6.11.2020 Košice Didaktické kompetencie lektora, Košice
20.11.2020 Banská Bystrica Certifikácia lektorov, overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii LEKTOR

 

Rôzne kurzy, školenia, semináre, webináre, konferencie

Dátum Miesto konania Názov
16.5.2020 Banská Štiavnica Kurz Ticha
30.5.2020 Banská Štiavnica Kurz Ticha
15.8.2020 Banská Štiavnica Kurz Ticha
12.9.2020 Banská Štiavnica Kurz Ticha 
3.10.2020 Banská Štiavnica Kurz Ticha
12.10.2020  Banská Bystrica VI. Konferencia ALKP   preložená na 11.10.2021

Poradenstvo, mentoring a konzultácie

(Rezervácia termínu je možná telefonicky +421 919 185 148  alebo mailom na alkp@alkp.sk. Termín si môžete určiť sami, v tabuľke sú uvedené už rezervované termíny. )

Dátum Miesto konania Názov poradenstva
individuálny termín pre klienta Dohodou Kariérne poradenstvo