Konzultácia ku skúškam na overovanie odbornej spôsobilosti lektorov

Čas a cena :  60 minút /40€ každá ďalšia začatá polhodina /20€    
CENA
40.00 

Začiatok

Koniec

Pre záujemcov o vykonanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii lektor ponúkame konzultáciu pred skúškou, ktorá zahŕňa:

  • prehľad okruhov tém týkajúcich sa teoretickej časti skúšky
  • skonzultovanie témy, ktorú bude účastník prezentovať na skúške,
  • skonzultovanie pripravenej lektorskej prípravy, použitých metód a cieľov vzdelávania
  • skonzultovanej prezentácie (ppt) ktorú bude na skúške používať
  • zodpovedanie otázok účastníka overenia odbornej spôsobilosti

VIAC INFO

Web

www.alkp.sk

Telefón

0919 185 148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár