Šamajová Gabriela, PhDr. PhD.

Šamajová Gabriela, PhDr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 5 025

Vyštudovala som psychológiu na FF UK v Bratislave a odvtedy sa jej profesne venujem. Moje začiatky boli na pôde špeciálnej psychologickej a pedagogicko- psychologickej poradne. 12 rokov som pôsobila ako penitenciárny psychológ v ústave na výkon väzby, kde som okrem psychologickej diagnostiky obvinených vykonávala aj činnosť súvisiacu nielen s výberovým konaním uchádzačov o zamestnanie v rámci rezortu, ale aj s výberovými konaniami na post sudcu. Okrem toho som pôsobila ako lektor Inštitútu vzdelávania v Nitre, kde som lektorovala sociálno-psychologické výcviky pre frekventantov. Absolvovala som kurzy v krízovej intervencii a vo vyjednávaní. Moja profesionálna činnosť je stále obohacovaná o vedecko- výskumnú a publikačnú činnosť. Momentálne sa venujem problémovým deťom a ich rodinám, na ktoré bolo zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny uložené výchovné opatrenie. Moja práca ma nesmierne baví a napĺňa v tom, že ju beriem ako poslanie.

Lektor školí

 • osobnostný rozvoj
 • komunikačné zručnosti
 • asertivita
 • coopingové stratégie zvládania konfliktov a záťažových situácií
 • burnout syndróm
 • krízová intervencia
 • ADHD, SY CAN
 • mediátorstvo v oblasti pospenitenciárnej starostlivosti
 • poruchy správania a učenia u detí
 • myšlienkové mapy
 • team management

Referencie

 • Absolvovanie dvoch odborných výcvikových blokov (A,B) v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Osvedčenie o absolvovaní výcviku v práci s Rorschachovou metódou- Méreiho škola (úroveň 1 a 2)
 • Kurz poskytovania krízovej intervencie
 • Základný kurz krízovej intervencie vyjednávaním I. stupňa

Certifikáty/Osvedčenia

 • Absolvovanie dvoch odborných výcvikových blokov (A,B) v katatýmne imaginatívnej psychoterapii
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Osvedčenie o absolvovaní výcviku v práci s Rorschachovou metódou- Méreiho škola (úroveň 1 a 2)
 • Kurz poskytovania krízovej intervencie
 • Základný kurz krízovej intervencie vyjednávaním I. stupňa
 • Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu „Lektor“
 • Členka Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Cena školenia

od 20 eur

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.