„Keď sa ocitnete v zlých dobách, génius vám z nich nepomôže. Vtedy nezostáva nič než jednať a pracovať. V jednaní a práci je život a len život vám ukáže ako jednať a pracovať múdro.“ 

Najbližší akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo otvárame:

7.6. – 22.6.2024 online kurz

12.7. – 25.8.2024 Banská Bystrica, prezenčný kurz

27.9. – 13.10.2024 Bratislava, prezenčný kurz

18.10. – 24.11.2024 online kurz

V prípade, že máte záujem absolvovať naše kurzy bezplatne, KLIKNITE SEM.

Doba sa zrýchlila, vyžaduje človeka prispôsobivého. Skráťte si cestu poznania k úspešnému presadeniu sa v spoločnosti, robte to čo Vás baví.  Nestrácajte energiu trápením sa nad tým, čo neviete. Posilňujte svoju výnimočnosť, jedinečnosť. Objavte svoje talenty. Robte to, v čom ste dobrí a pomôžte si vzdelávaním. Vzdelávaním získavate nové vedomosti a zručnosti, stávate sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa stretávate s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie Vašej osobnosti, nielen profesijnej, ale aj spoločenskej. Vzdelávanie Vám umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Až 80% ľudí nepracuje v odbore, ktorý vyštudovali. Väčšina ľudí sa musí učiť robiť niečo iné ako absolvovali v škole. Niečo, čo vyžaduje/ponúka pracovný trh. Koniec koncov niektoré povolania úplne zanikli a niektoré nové vznikajú. Aj preto je potrebné sa neustále vzdelávať a prispôsobovať sa podmienkam trhu.

Prinášame Vám kurz Kariérne poradenstvo, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

Účastníci kurzu Kariérne poradenstvo sú osoby s praxou z rôznych oblastí od študentov, zamestnaných, nezamestnaných až po ľudí v preddôchodkovom veku.

Čo sa dá naučiť na kurze KARIÉRNE PORADENSTVO ?

Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.  Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná. Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Na zážitkovom školení „Kariérne poradenstvo“ dostanete množstvo návodov a  aktivít vo forme cvičení, ktoré Vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu.

Učebnú osnovu jednotlivých modulov nájdete v podrobnom obsahu jednotlivých modulov kurzu.

Celkový rozsah vzdelávania je 90 hodín.

K nahliadnutiu  potvrdenie o akreditácii kariérového poradenstva.

Referencie

Povedali o nás účastníci kurzu

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami, staňte sa členom ALKP.