Profil kariérneho poradcu

Propagujete svoje kariérno poradenské služby na internete?

Využite možnosť profesionálnej propagácie na portáli Asociácie lektorov a kariérnych poradcov.

Dajte o sebe vedieť prostredníctvom profilu kariérneho poradcu.

Aké je poslanie profilu?

Profil kariérneho poradcu je nástroj, pomocou ktorého informujete  potenciálnych klientov  o portfóliu vašich služieb.

Profil sa týka toho, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, realizovali, aké vzdelanie ste získali.

Je verejne dostupný a záujemcovia o Vaše služby si ho môžu priamo vyhľadať po zadaní kritérií v sekcii Ponúkame.