V stredu 26.1.2022 v čase od 16.00 do 17.00 Vás pozývame na úvodný bezplatný webinár v rámci iniciatívy „Môj projekt celoživotného vzdelávania“  s názvom Tvorba osobnej vízie.  Chcem sa prihlásiť.

Čo sa dozviete?

Tvorba osobnej vízie

Táto doba priniesla mnohým z nás nový spôsob myslenia a fungovania, zmenila chod našich životov aj pracovného režimu.  Napriek viacerým negatívnym aspektom priniesla aj pozitívne momenty: mali sme viac času zastaviť sa, prehodnotiť našu doterajšiu cestu, popremýšľať nad naším smerovaním, predstavami a cieľmi, na ktoré sme v predchádzajúcom životnom tempe pozabudli alebo ich odsunuli bokom. Vytvoril sa priestor, v ktorom môžeme posúvať svoj osobnostný rast a hľadať nové možnosti, na ktoré sme doteraz nemali čas prípadne odvahu. Čo poviete?

Pomôžem Vám zamyslieť sa nad vašou kariérnou cestou, nad tvorbou vašej  osobnej vízie a nad jej prípravou. Podľa dlhodobých výskumov majú ľudia, ktorí majú premyslenú a napísanú svoju osobnú víziu, ľahšie prekonávajú životné aj študijné prekážky a majú aj vyššiu vnútornú motiváciu. Vízia je predstava ideálneho stavu, ktorý chceme dosiahnuť v osobnom i pracovnom živote. A aby sa táto predstava postupne stala skutočnosťou, treba urobiť 1.krok. A tým bude náš spoločný webinár, na ktorom sa dozviete:

  1. Ako zmeniť sny na ciele
  2. Prečo sú vaše osobné hodnoty určujúcim faktorom
  3. Ako využiť váš osobný potenciál a identifikovať vaše silné stránky
  4. Ako si vytvoriť akčný plán

Urobme spolu 1.krok!

Webinárom Vás prevedie skúsená lektorka, kariérna poradkyňa a motivátorka  Renáta Taligová, jej profil si môžete pozrieť tu.

Chcem sa prihlásiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvý bezplatný webinár z 10 je za nami

V stredu 26.1. 2022 sme odštartovali Váš malý projekt celoživotného vzdelávania, kedy sa Vás sériou desiatich bezplatných webinárov snažíme namotivovať k sebarozvoju a vzdelávaniu, ktoré by mali byť samozrejmosťou aj po skončení formálnej školy.

O čom webinár bol?

Bol o postupe tvorenia osobnej vízie. Sprevádzala nás naozaj výborná lektorka Renáta Taligová, ktorá dokázala prepojiť viaceré nosné témy do uceleného konceptu. Pretože vízia nie je izolovaná a ohraničená len ňou samotnou. Je pre nás uchopiteľnejšia, keď si ju rozmeníme na drobné a pozrieme sa na každú pomyselnú skladačku  osobitne:

IKIGAI – japonská filozofia založená na myšlienke robenia toho čo máš rád a zároveň si v tom dobrý/dobrá, a zároveň toho čo svet potrebuje a za čo dostanem zaplatené.

Maslowova pyramída potrieb – začíname základnými fyzio potrebami  – hlad, smäd, spánok. Ak ich máme naplnené, potrebujeme zažívať pocity istoty a bezpečia. Tretia naša potreba je sociálna – chceme mať vzťahy, kontakty a lásku. Na posledných dvoch miestach stojí potreba úcty či uznania, čerešňou pyramídy je sebarealizácia – ktorá je zväčša možná, ak sú naplnené predchádzajúce potreby.

Moje hodnoty – vízia musí byť v súlade s našimi hodnotami. Ktoré sú tie moje? Rodina? Sloboda? Vzťahy? Istota? Peniaze? Rešpekt? Dôvera? Ak by bola mojou poprednou hodnotou sloboda a dostanem ponuku pracovať v právnickej firme, plnej pravidiel a zákonov, zrejme by to nebolo to pravé orechové. Definovanie hodnôt si vyžaduje ponorenie samého do seba a hlbšie zamyslenie sa. Na webinári si mal každý stanoviť 8 pre neho dôležitých hodnôt.

Ciele – napísanie mojich cieľov na papier, býva naozaj výdatná práca. Najmä preto, že musia byť skutočne konkrétne, špecificky definované, dátumované do kedy ich máme splniť, a naozaj reálne. I ciele je potrebné rozmeniť na drobné. Hlavný cieľ… a k nemu vedúce čiastkové ciele.

Keď máme čas zamyslenia sa nad IKIGAI, nad našimi potrebami, hodnotami a cieľmi za sebou, lektorka pre nás pripravila takúto tabuľku, kde si môžeme zaznačiť konkrétne kroky a dátumy našej „akcie.“ K tabuľke sa budeme stále vracať, bude našou pomôckou a vodítkom, aby sme sa nestratili.

Všimnite si – v tabuľke pribudol „Podporný tím.“ Je veľmi dôležitý. O koho sa budem môcť oprieť pri jednotlivých cieľoch? Kto mi môže byť nápomocný? Kto sa vyzná v danej oblasti a vie mi dať radu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Držíme Vám palce pri stanovovaní Vašich osobných vízií. Doprajte si čas a prechádzajte jednotlivé časti pomaly. Vyplatí sa Vám to. A ešte malá rada na záver. Pozor na zaužívané chodníčky – keď podám výkon, potom budem šťastný. Je to presne opačne. Šípka vedie od šťastného – k výkonu.

PPT prezentáciu z webinára nájdete tu.

Druhým bezplatným webinárom v rámci Vášho projektu celoživotného vzdelávania bude téma „Asertivita“ s veľmi príjemnou lektorkou Martinou Belišovou.  Webinár budeme realizovať v stredu, 23.2.2022 v čase 17-18.00 hod.

Na bezplatný webinár  Asertivita sa môžete prihlásiť tu.