Chcete absolvovať naše akreditované kurzy bezplatne? Projekt pre nezamestnaných ale aj zamestnaných je už spustený!

Chcete absolvovať naše akreditované kurzy bezplatne? Projekt pre nezamestnaných ale aj zamestnaných je už spustený!

Projekt Zručnosti pre trh práce, ktorý bol spustený 8.4.2024 a bude aktuálny až do 31.1.2026. Zameriava v rámci svojich aktivít na:

  1. Podporu rekvalifikácie nezamestnaných (tzn. uchádzačov o zamestnanie)
  2. Podporu nadobúdania a zmeny zručností mladých
    uchádzačov o zamestnanie, ktorí sú v situácii NEET
  3. Podporu vzdelávania zamestnané osoby

Preto máme dobré správy pre všetkých – zamestnaných ale aj nezamestnaných (ktorí sú evidovaní na UPSVaR), ktorí chcú absolvovať bezplatne naše akreditované kurzy.

Prostredníctvom tohto projektu viete absolvovať kurzy bezplatne! V ponuke máme aktuálne tieto kurzy:

Akreditovaný kurz Lektor, termíny TU.

Akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo, termíny TU.

Tlačivá pre nezamestnaných (ktorí sú evidovaní na UPSVaR), ktorí sa chcú vzdelávať bezplatne:

  1. Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie UoZ
  2. Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku  na podporu rekvalifikácie UoZ

Tlačivá pre zamestnaných, ktorí sa chcú vzdelávať bezplatne:

  1. Registrácia Záujemcu o zamestnanie (ZoZ)
  2. Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania ZoZ
  3. Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie príspevku  na podporu vzdelávania ZoZ

V prípade, že máte záujem o absolvovanie našich kurzov touto formou, nezáväzne sa môžete prihlásiť na vami vybraný kurz TU, budeme Vás kontaktovať.

AK máte akékoľvek otázky  – neváhajte nás kontaktovať e mailom na alkp@alkp.sk alebo telefonicky na 0919 185 148.