Mgr. Mishel Spurná, MBA

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Mgr. Mishel Spurná, MBA

Lektorka / Kariérna poradkyňa/ Sociálna pedagogička | Počet zobrazení: 408

Po maturite v odbore animátor voľného času som sa rozhodla pre sociálnu prácu na pedagogickej fakulte univerzity Komenského v Bratislave práve kvôli svojej orientácií na ľudí, vzťahu k pomáhajúcim profesiám, ale aj pre širšiu oblasť pôsobenia.

Už počas štúdia som sa venovala rôznym sociálno-spoločenským aktivitám spojeným s pomocou druhým, napríklad v krízových centrách, zariadeniach pre seniorov, centrách voľného času, denných stacionároch a chránených dielňach. Svoje skúsenosti som rozvíjala aj v pracovnej sfére, mám bohaté skúsenosti z biznisu, s prácou v medzinárodných spoločnostiach a to prevažne v administratívnych, HR a tiež vedúcich pozíciách.

Vo všetkých svojich rolách som ukazovala svoju silnú vášeň pre napredovanie, výborné organizačné zručnosti, schopnosť motivovať ale aj vypočuť si druhých a sprevádzať ich na ceste ktorú aj ja sama preferujem najviac – na ceste sebapoznania, sebazdokonaľovania a neustáleho učenia sa.

Svoje vzdelanie som si postupom času rozširovala o lektorstvo, krízovú intervenciu, kariérne poradenstvo, manažment ľudských zdrojov a neustále pokračujem v prehlbovaní svojho vzdelania.

Aktuálne pôsobím na spojenej škole v Bratislave ako sociálna pedagogička a koordinátorka prevencie, popritom ponúkam služby kariérneho poradenstva a vzdelávania pre deti, dospelých aj firmy.

„Podpora klientov na ceste k ich profesijným ambíciám je priestor, kde moje srdce nachádza svoj pravý rytmus. Mojou vášňou je pomáhať ľuďom odhaliť ich jedinečné silné stránky, zosúladiť ciele a zmapovať príležitosti, ktoré rezonujú s ich skutočným ja. Klientova cesta sa stáva mojou cestou a  spoločne preskúmame more nekonečných príležitostí.“

Prostredníctvom individuálnych konzultácií, skupinových sedení či workshopov a školení podporujem jednotlivcov, skupiny aj organizácie pri získavaní nástrojov na zvládanie stresu, budovanie odolnosti a nájdenie vlastných zdrojov.

Lektorka školí

 • Svet Emócií
 • Odvaha byť nedokonalým
 • Asertívna komunikácia
 • Efektivita a organizovanosť v práci
 • Konflikty sú okolo nás
 • Základy komunikácie
 • Komunikácia pre pokročilých
 • Kariérny svet je pre každého
 • Ako byť v práci (ne)spokojný
 • Psychologická prvá pomoc
 • Prezentačné zručnosti (časť prezentácia)
 • 12) Prezentačné zručnosti (časť prezentovanie)

Ako kariérová poradkyňa poskytujem individuálne konzultácie pre deti aj dospelých v oblasti profesijnej či kariérovej orientácie. Sprevádzam klientov pri výbere strednej či vysokej školy, pri hľadaní si a nástupe do prvého zamestnania po škole, pri nástupe do práce po materskej alebo rodičovskej dovolenke, i po dlhšej nezamestnanosti z iných dôvodov a klientom pomáham aj pri zmene zamestnania z rôznych dôvodov.
V rámci kariérového poradenstva ponúkam taktiež rozvojové školenia na mieru individuálne, alebo v skupine.

Ako sociálny pedagóg na škole pracujem so žiakmi základnej a strednej školy na komunikačných a sociálnych zručnostiach, asistujem pri vytváraní a udržiavaní pozitívnej klímy v triedach a na škole, zabezpečujem prevenciu sociálno-patologických javov na škole a v neposlednom rade v prípade potreby poskytujem skupinovú aj individuálnu intervenciu. V školskom prostredí sú pre mňa najčastejšími témami:

 • Komunikačné zručnosti
 • Sociálne zručnosti
 • Konflikty
 • Rešpekt a tolerancia
 • Šikana
 • Zneužívanie návykových látok
 • Látkové a nelátkové závislosti
 • Prevencia vs Intervencia
 • Zdravé vzťahy

Referencie

 • Rada poskytnem na vyžiadanie

Certifikáty/Osvedčenia

 • Animátor voľného času, Pedagogická a sociálna akadémia v Bratislave, 2012
 • Sociálna práca (Mgr.), Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, 2017
 • Human Resources (MBA), EDU Effective Business School, 2023
 • Akreditovaný kurz a certifikácia Lektor, Asociácia Lektorov a kariérnych poradcov, 2021
 • Akreditovaný kurz a certifikácia Facilitátor metodiky Facet 5, 2023
 • Akreditovaný kurz Kariérne poradenstvo, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 2023
 • Certifikát: Krízová intervencia na školách v rozsahu 30hod, Inštitút osobnostného rozvoja, 2021
 • Certifikát: Krízová intervencia na školách v prípade samovražedného zámeru a po samovražednom pokuse v rozsahu 20hod, Inštitút osobnostného rozvoja, 2021
 • Akreditovaný kurz Základy krízovej intervencia pre pomáhajúcich profesionálov, Učíme krizovku, 2022
 • Certifikát: Prvá pomoc keď klientovi zomrie niekto blízky, Mgr. Sylvia Stretti, Ph.D, 2022
 • Certifikát: Improvizácia ako špecifická zručnosť krízovej intervencie, Mgr. Barbora Krčmářová, 2023
 • Certifikát: Courageous Conversations, Peter Kuklis, 2017
 • Certifikát: Communicate with Confidence, Peter Wallin, 2018
 • Certifikát: Build Resilience and Face Change, Bára Malíková, 2017
 • Certifikát: Managing information overload, Jaser Elmorsy, 2017
 • Certifikát: Working on the go, Jaser Elmorsy, 2017
 • Certifikát: Nebojte sa náročných rozhovorov, Inspire Academy Jitka Ševčíková, 2023
 • Certifikát: Hry na rozpoznávanie a prevenciu šikany, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
 • Certifikát: Ako hrami nojovať proti kyberšikane, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
 • Certifikát: Šikana a kyberšikana, ako postupovať?, JUDr. Ivett Pavlis, 2022
 • Certifikát: Hry na zvládanie emócií v triede alebo doma, JUDr. Ivett Pavlis, 2023
 • Certifikát: MS Excel Advanced, KVT 2018
 • Absolvovanie Mentoringového programu na rozvoj lektorských zručností v rozsahu 32hod pod vedením mentorky Martiny Kotvan Belišovej, Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, 2023

Cena školenia 

Dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

celé Slovensko

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.