Professors

Lukáš Malík

Kariérny poradca

Váš partner na ceste za veľkými cieľmi. Typ školení Kariérne poradenstvo Kariérny koučing Life koučing Business koučing Mentálny koučing pre športovcov Referencie „Pri koučingoch s Lukášom vnímam z neho absolútnu pozornosť a trpezlivosť voči mne a môjmu procesu (seba)objavovania. V mnohých témach mi pomohol usporiadať si myšlienky, priority a určiť prvé kroky k dosiahnutiu toho, […]

Mgr. Lucia Savarová

Lektor

Najväčšími nepriateľmi našich cieľov sú strach a pohodlnosť. Máš na výber. Ide o to, či sa rozhodneš a začneš. Celý môj doterajší život sa venujem vzdelávaniu dospelých. Vyštudovala som odbor Vychovávateľstvo pre dospelých na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. 18 rokov pôsobím v tejto oblasti a naďalej sa vzdelávam. Práca s ľuďmi je jedna z […]

Mgr. Veronika Kačmárová

Lektor

René Descart povedal: „Viem, že nič neviem.“ Tento výrok je môj obľúbený, pretože ma stále núti rozvíjať svoje myslenie, naberať nové vedomosti a skúsenosti, a rozširovať si obzory. Je to spôsobené tým, že akonáhle načriem do nejakej témy, zistím, že som len na povrchu a je potrebné ísť hlbšie. Toto chcem sprostredkovať aj svojim klientom. […]

JUDr. Ján Králik, LL.M.

Lektor

Viac ako 20 rokov podnikám v oblastiach daní, účtovníctva, mzdovej agendy a podnikateľskom poradenstve. Po úspešnom ukončení právnického vzdelania na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde som získal titul „Mgr“ a neskôr i titul „JUDr“, ako aj po úspešnom získaní titulu „LL.M.“ na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia, som sa začal venovať i […]

Ing. Alexandra Arendášová, PhD., Ing. Paed. IGIP

Lektor

Som Alexandra Arendášová a pomôžem Vám žiť život podľa vlastných predstáv a na tejto ceste spoznať lepšie seba samého. Dlho som si hľadala štýl práce, ktorý by mi vyhovoval. Pôsobila som na rôznych pracovných pozíciách, ako vysokoškolský pedagóg, vzťahový manažér pre malé a stredné podnikateľské subjekty a firemný riaditeľ. Žiadne z nich mi však neprinášalo […]

Martina Kotvan Belišová

Lektor

Od roku 2003 sa pohybujem vo svete manažmentu. Pracovala som v korporátnej sfére na viacerých manažérskych pozíciách, viedla som tímy, nastavovala stratégie a procesy. Venovala som sa všetkým činnostiam HR profesionála, strategickému plánovaniu, príprave budgetu, náboru a výberu, HR marketingu, HR controllingu, zamestnaneckým vzťahom, motivácii a riadeniu výkonnosti. Od roku 2014 si ako konzultant rozširujem […]

Ing. Iveta Hestericová

Lektor

Moje  motto: „Choďte za tým, čo vás baví. Robte to, čo máte radi a peniaze prídu samé. Väčšina ľudí tomu neverí, ale je to pravda“. citát Oprah Winfrey Celý svoj profesijný život som „zasvätila“ realitám, pretože “ma bavia“ 😊 Aktívne sa im venujem už  od roku 1997 a v súčasnosti pôsobím ako realitný špecialista a […]

Ing. Ľubica Reháková Vajsová

Lektor / Kariérny poradca

Som absolventka odboru regionálny rozvoj a verejná správa v anglickom jazyku na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, som kariérna poradkyňa a kvalifikovaná sprievodkyňa v cestovnom ruchu. Počas štúdia aj po skončení vysokej školy som získala pracovné skúsenosti v zahraničí, ktoré chcem na Slovensku odovzdať a zúžitkovať. V mojom životopise nájdete skúsenosti z rôznych oblastí, od […]