Mgr. Martina Nádaská

Mgr. Martina Nádaská

Lektor | Počet zobrazení: 3 547

„Veľkým výsledkom vzdelávania nie sú vedomosti, ale činy.“

Žiadne vzdelávanie v biznise by nemalo viesť len k novým vedomostiam. Hlavným zmyslom nových vedomostí je predsa pokrok – zmena myslenia, ktoré otvára nové možnosti a nový postoj k činnosti a nakoniec k jej optimálnej transformácií. Zmyslom mojej činnosti je prinášať túto myšlienku do organizácií a firiem.

Mojou hlavnou činnosťou je vzdelávanie a byť lektorom je pre mňa poslaním. Čo ma najviac teší, je že do organizácií a firiem prinášam nový pohľad na ich činnosť a vylepšenia, ktoré im uľahčujú prácu a pomáhajú zlepšiť zisk.

Špecializujem sa na krízový manažment v oblasti ľudských zdrojov, zvyšovanie efektivity práce, rozvoj ľudského potenciálu, nastavovanie systémov práce, teda – vypracovanie funkčných interných smerníc, metodík, náplní práce a nastavenie vzájomnej kooperácie.

Používam rôzne techniky ako dosiahnuť potrebné výsledky, ako napríklad prostredníctvom projektového manažmentu, dočasnej spolupráce s vedením na riadení spoločnosti, interaktívnym vzdelávaním, mentoringom a koučingom.

Lektorka školí:

 • Finančná gramotnosť (pre školy)
 • Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov – zameranie školení na efektívnu komunikáciu, asertívne správanie, predchádzanie konfliktom, ich riešenie, typy jazykov, emočná inteligencia, verbálna a neverbálna komunikácia
 • Základy moderného manažmentu – kreatívny a inovatívny management, moderné prístupy k vedeniu ľudí, k tímovej spolupráci, určovanie si kompetencií a zodpovedností, odmeňovanie, vystupovanie manažéra, komunikácia manažéra
 • Lektorské zručnosti – ako byť zaujímavá osobnosť, ktorá púta pozornosť, ako udržať záujem počas celého výstupu, komunikácia lektora, tvorba prezentácií a vlastných materiálov
 • Kouč – individuálny a skupinový biznis koučing
 • Mentor – test Gallup – dominantné stránky, individuálny a skupinový mentoring v oblasti kariérneho a osobnostného rozvoja
 • Zvyšovanie výkonnosti a produktivity tímov – tvorba projektov a ich dočasné riadenie priamo vo firme, zlepšovanie obchodných výsledkov, spolupráce v tíme, identifikácia kompetencií a zodpovedností pracovníkov, určenie ich vzájomnej kooperácie, tvorba stabilného tímu

Referencie:

 • Fincentrum (Česká republika), a. s.
 • Fincentrum (Slovensko), a. s.
 • VonetGroup, s. r. o.

Certifikáty/Osvedčenia:

 • 2014 PB Kon, s. r. o. Trainee Program, Finančná gramotnosť, soft skills
 • 2014 Slovakian Manager Academ, Inovačný manažment, Inovačný manažment
 • 2015 LF Vision, s. r. o., Rýchla rota, predajný tréning založený na NLP
 • 2018 Business Coaching College, Business Coaching / Transformačné koučovanie, ICF Business coaching
 • 2018 KC SAV Academia, Individuálna psychológia, terapeutický výcvik, Nové trendy v psychopatológií a prevencií
 • 2019 Myslenie prvej ligy, Konzultant pre prácu s talentami ľudí a tímov, Strengths Finder (Gallup), mentor v oblasti kariérneho a osobnostného rozvoja

Cena školenia

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

celé Slovensko

Roky praxe

5

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.