Celderová Miroslava, Mgr.

Miroslava-Celderova
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Celderová Miroslava, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 5 593

Absolvovala som Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...

Absolvovala som Filozofickú fakultu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, aprobáciu Slovenský Jazyk a Etika. Od roku 2005 sa venujem vzdelávaniu. Vzdelávala som nezamestnaných, zamestnancov firiem, či mladých ľudí vo veku 15-18 rokov. Moja cieľová skupina je veľmi rozmanitá: absolventi škôl, dlhodobo nezamestnaní, nezamestnaní po 50, matky po materskej dovolenke, personál nemocníc, či zamestnanci mliekárne… Od roku 2011 som školila mladých vedúcich pre Inštitút vzdelávania IUVENTU v projekte KomPrax – kompetencie pre prax.

Vzdelávala som v oblasti rozvoja osobnosti, rozvoj komunikácie a sociálnych zručností, asertivita a riešenie konfliktov, menežment času, príprava na pracovný pohovor, Kurzy pre začínajúcich podnikateľov.

Lektor školí

 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Asertivita
 • Zručnosti pri vedení pohovoru
 • Kurzy pre začínajúcich podnikateľov
 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Základy komunikačných zručností
 • Absolventi ZŠ, SŠ, SOU, VŠ, Nezamestnaní

Referencie

 • NEDÚ n.o. Ľubochňa
 • ÚPSVaR Veľký Krtíš
 • ÚPSVaR Rimavská Sobota
 • IUVENTA Bratislava
 • Nemocnica Kežmarok
 • TAMI Kežmarok
 • IU.N.EX. Person s.r.o Banská Bystrica
 • ÚPSVaR Banská Štiavnica

Certifikáty/Osvedčenia

 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách

Cena školenia

od 20 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Banskobystrický kraj

Roky praxe

7

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.