Kurz Manažér ďalšieho vzdelávania je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné  vedomosti a zručnosti potrebné na pozíciách napr. manažér ďalšieho vzdelávania, riadiaci pracovník vo vzdelávacej spoločnosti, HR manažéri ako aj záujemcom o oblasť ďalšieho vzdelávania.

Školenie je  zostavené tak, aby absolvent získal komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti manažovania ďalšieho vzdelávania. Kurz vedú lektori majú dlhoročnú prax vo vzdelávaní. Je vhodný aj ako nadstavba kurzu Lektor. Po absolvovaní získate Osvedčenie s celoštátnou platnosťou. Ak Vás naša práca oslovuje, po absolvovaní kurzu sa môžete stať členom ALKP.

Akreditovaný kurz Manažér ďalšieho vzdelávania sa skladá z modulov, ktoré je možné absolvovať  jednotlivo.

Názvy modulov a ich rozsah

1. Projektový manažment prezenčne 13 hod / dištančne 15 hod.

2. Kľúčové kompetencie manažéra prezenčne 26 hod / dištančne 10 hod.

3. Špecifiká vzdelávania dospelých prezenčne 28 hod / dištančne 8 hod.

Spôsob ukončenia vzdelávania: test

V jednotlivých moduloch získate informácie o procese riadenia projektového cyklu s ohľadom na špecifiká projektového manažmentu vo vzdelávaní. Dokážete optimalizovať projektové činnosti, posúdiť mieru rizík spojených s projektom.

Naučíte sa analyzovať možnosti vlastného rozvoja a kariérneho smerovania, vybrať si prioritu z možností rozvoja a prijať zodpovednosť za jej rozvoj. Budete vedieť vypracovať analýzu  vzdelávacích potrieb a stanoviť požiadavky na kompetencie lektora.  Pochopíte ako stanoviť konkrétne a merateľné ciele vzdelávania.

Kvalitné manažérske zručnosti sú kľúčové pri stanovovaní cieľov vzdelávania. Správne stanovené ciele vzdelávania môžu priniesť očakávanú zmenu v postojoch, vedomostiach alebo zručnostiach účastníkov vzdelávania.

Ak ste sa rozhodli absolvovať náš kurz „Manažér ďalšieho vzdelávania“, prihlásiť sa môžete ako skupina s minimálnym počtom účastníkov 10 mailom na alkp@alkp.sk.

Kurz Vám radi ušijeme na mieru, podľa Vašich potrieb, časových možností a konkrétnych požiadaviek skupiny.

Cena  vzdelávacieho programu: 650,- €/osoba.

MDV potvrdenie o akreditácii