Mgr. Monika Janíková

Mgr. Monika Janíková

Lektor | Počet zobrazení: 3 971

„Vzdelávanie a rozvojové činnosti, sú neoddeliteľnou súčasťou akéhokoľvek progresu v pracovnom ale i osobnom živote. Individuálnym prístupom vo vzdelávaní k jednotlivcovi, k skupine, alebo k tímu, môžeme podporiť ich
výnimočnosť, originalitu ako aj úspešnosť dosahovať osobné ale i firemné ciele.“ Mgr. Monika Janíková

 

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI LEKTORKY
12+ ročné skúsenosti z medzinárodných spoločností, pôsobiacich v segmente telekomunikácie, financie,
konzultačná spoločnosť & hoteliérstvo
• 10+ ročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov ( Vzdelávacie procesy, Lektorovanie, On-boarding, Talent
mapping, Výbery zamestnancov, Employer branding programy, HR admin, Rozpočet,Reporting, Riadenie tímu)
• Obchodná činnosť/ Partner pre medzinárodné spoločnosti
• Lektorská a edukatívna činnosť ( návrh, organizovanie, realizácia, vyhodnotenie vzdelávacej činnosti, realizovanie
školení/treningov/workshopov/teambuildingov)
• Prozákaznícke riešenia (vybavovanie požiadaviek interného/externého klienta, poskytovanie informácii a i.)
• Administratívne činnosti ( príprava reportov, dokumentácia, vyhodnocovanie, fakturácia a iné)

Lektorka školí:

LEKTORSKÁ ČINNOSŤ a FACILITOVANIE
• oblasť mäkkých zručností
manažérske/prezentačné/komunikačné/lektorské/predajné zručnosti,
telepráca, asertívna asistentka, budovanie tímu, vedenie tímu, ako vybrať správneho zamestnanca, príprava
na pohovor, rôzne iné podľa potreby klienta
• iné vzdelávacie a rozvojové aktivity
tímové aktivity (teambuildingy)
lektorovanie interných aplikácii podľa požiadavky klienta
ROZVOJOVÉ A VZDELÁVACIE PROGRAMY
• náučné programy vrámci firemných podujatí pre deti a dospelých na tému príroda
• náučno edukatívne projekty

Certifikáty/Osvedčenia

Lesný sprievodca

Cena školenia

Dohodou

Lektorka pôsobí v regióne

Slovensko

Roky praxe

viac ako 10 rokov

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.