Rovinský Ladislav, JUDr. , Mgr.

Rovinský Ladislav, JUDr. , Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 5 304

Lektor školí

 • obchodné zručnosti
 • manažérske zručnosti
 • komunikačných zručnosti,
 • neverbálna komunikácia
 • asertivita
 • vyjednávanie
 • riešenie zvládanie a prevencia konfliktov

Informácie o lektorovi

Od roku 1975 do roku 1978 pôsobil ako psychológ v Okresnej pedagogicko psychologickej poradni v Rožňave, neskôr pracoval ako personalista vo VVaK Košice, od roku 1979 organizoval vzdelávacie podujatia v Dome techniky Košice.
Od roku 1991 ako osoba samostatne zárobkovo činná organizuje veľké konferencie (600 účastníkov) i malé podujatia šité na mieru organizáciám. Spolupodielal sa na prípravách a realizáciách rôznych projektov, ako aj rekvalifikačných kurzoch rôznych vzdelávacích agentúr.

Osvedčenia a certifikáty

 • Aktívne metódy práce s mládežou (Akadémia vzdelávania Košice 1977 Kurz)
 • Tréning asertivity I. (Dom techniky ČSVTS Košice1986 )
 • Tréning asertivity II. (Dom techniky ČSVTS Košice 1988 )
 • Tréning marketingových a obchodných zručností (MASS Training media, Praha1991 )
 • Certificated KAI Users, Kirtonov dotazník, (Maxman Bratislava 1991 )
 • Tréning obchodných zručností (Christine Harvey, Košice1991 )
 • Negotiation and Conflict Resolution, (PDC, Bratislava1992 )
 • Tréning trénerských zručností , (MASS Training media, Praha 1992 )
 • Tréning obchodných zručností, (Narex Consult, Praha 1993 )
 • Tréning manažérskych zručností, (Narex Consult, Praha 1993 )
 • Tréning neverbálnej komunikácie, (Psychoservis, Brno1994 )
 • Certifikát Slovenskej komory psychológov 1995
 • Tréning trénerov manažmentu I. fáza British Council, (British Know How Fund 1995
 • Tréning efektívnej komunikácie, (Dale Carnegie Course, Košice 1996)
 • ELTOT introductory WS, (LSGAC, Bratislava 1996)
 • Tréning trénerov, (Human Progres Centrum, Bratislava 1997)
 • Tréning moderácie, (Human Progres Centrum, Bratislava 1997)
 • Tréning obchodných zručností, (Dale Carnegie Course, Košice 1997)
 • WS Training of trainers, (Slovak Management Training Centre, Bratislava 1997)
 • Tréning trénerov manažmentu II. fáza British Council, (British Know How Fund 1998)
 • Tréning trénerov ATRM – Systemický prístup v poradenstve (ATRM Košice 1999)
 • Tréningy trénerov ATRM – Komunikácia a riešenie konfliktov, Synektika a tvorivosť, Kontrakt, Transakčná analýza, Gestalt prístup v poradenstve (ATRM Košice 2000 ).
 • Tréning evaluátorov – Národný úrad práce 2002
 • Projektové riadenie – Teledom Košice 2004
 • Riadenie vzťahov ku zákazníkom (CRM) – City University Bratislava 2005
 • Marketing a manažment cestovného ruchu – Technická univerzita Košice 2006
 • Profesionálny certifikát v manažmente OMI – Open University Business School 2008
 • Mediátor Osvedčenie Ministerstva spravodlivosti SR 2009
 • Osvedčenie „Lektor“ – akreditovaný vzdelávací program 2014

Referencie

Batys Batizovce, CITY-SERVIS Košice, City University Bratislava, Datart Košice, Datas Košice, Ferona Košice, Gemtex Rožňava, Ex – credit, GIC Real Košice, Chemlon Humenné, K+K Košice, Lugarex, Martiner Martin, Mayser Rožňava, Micronex Spišská Nová Ves, Milkagro Prešov, Monty servis, Nationale Nederlanden Bratislava, Nexis Humenné, Novitech Tax Košice, OMI Košice, Petit Pres Košice, PSS Košice, Profesia SK, QUALT Košice, Rapid Košice, Rasax Košice, Rhodia Humenné, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Košice, SELZ Košice, Slovenská pošta a.s., Softip Banská Bystrica, Softip East Košice, SOS Košice, Štatistický úrad SR Košice, Tatravagónka Poprad, Taval Prešov, Tory Trade Košice, U.S.Steel Košice, ÚKSÚP Košice, Vihorlat Snina, VSŽ Košice, VUNAR Nové Zámky, VVS a.s. Košice, Zemplínske strojárne Michalovce, Zelmat Košice.

Región pôsobenia

Slovensko, Česko

Cena od

25€/hod.

Roky praxe

40

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.