Keszeg Marián, Mgr.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Keszeg Marián, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 3 644

Keďže na realitu okolo seba nazerám z pohľadu širších súvislostí, práve multidisciplinárny charakter odboru marketingovej komunikácie a reklamy bol rozhodujúcim aspektom mojej voľby študovať a venovať sa tejto oblasti. Tomuto rozhodnutiu predchádzali niekoľkoročné skúsenosti v oblasti marketingu a manažmentu v polygrafickom priemysle. Nadobudnuté teoretické znalosti ešte viac posunuli môj záujem smerom k sociálnemu a psychologickému pohľadu na človeka v pracovnom procese, čo nakoniec vyústilo do rozhodnutia venovať sa lektorskej činnosti.
Do svojej práce, či už manažérskej alebo lektorskej, aplikujem svoju danosť prirodzeného humoru a entuziazmu. Dôležitou súčasťou mojej lektorskej činnosti je učiť ľudí vnímať veci a javy v širších väzbách a z rôznych pohľadov tak, aby vypovedanej teórii nielen porozumeli, ale zároveň ju vnímali ako súčasť kontextu. Napriek tomu, že teóriu považujem za dôležitú, snažím sa v prvom rade ľudí naučiť analyzovať a syntetizovať neustály tok informácií a poznatkov dynamicky sa meniacej súčasnosti.

Lektor školí

 • Manažment zmeny
 • Marketingová koncepcia
 • Kreativita a divergentné myslenie
 • Leadership / Vodcovstvo
 • Efektívne budovanie tímov
 • Nepriame formy motivácie
 • Asertivita a zvládanie konfliktov
 • Komunikačné kompetencie v praxi

Referencie

 • Apel, spol. s r. o., Nitra
 • Image studio, s. r. o., Nitra
 • LEMARCK Slovakia s. r. o., Nové Zámky
 • ALKP, Banská Bystrica

Certifikáty/Osvedčenia

 • Certifikát Lektor
 • Kvalifikácia Lektor

Cena školenia

od 35 eur

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

25

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.