Mikulášová Karin, Ing.

Mikulášová Karin, Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 6 885

Po absolvovaní vysokej školy, som pôsobila na rôznych pracovných pozíciách v obchode...

Po absolvovaní vysokej školy som pôsobila na rôznych pracovných pozíciách  v  obchode. Spoločným menovateľom všetkých je práca s ľuďmi, hľadanie tvorivých riešení pri plnení zverených úloh. Vzdelávanie považujem za celoživotný proces a v rámci profesijnej kariéry som absolvovala školenia z  oblastí – koučing, komunikácia, vedenie ľudí, obchodné a predajné zručnosti, nábor a výber. Získané vedomosti a skúsenosti využívam vo svojej praxi ako lektorka a kouč.

Intenzívne ma priťahuje tvorivé vyjadrovanie sa, umelecké spracovanie zážitkov. Venujem sa práci s textilným materiálom. Som zakladajúcou členkou a štatutárom  OZ Tvorivá dielňa.  Organizujem  tvorivé dielne, vzdelávacie aktivity podporujúce záujem verejnosti o výtvarné techniky remeselné zručnosti a arte terapiu.

Prvky arte terapie som implementovala aj do vzdelávania orientovaného na  mäkké zručnosti. V rámci koučingu pri stanovovaní cieľov  využívam techniku koláží.

Lektor školí

 • Občianske združenie
 • Prezentačné zručnosti
 • Komunikácia, komunikačné zručnosti, telefonovanie
 • Nábor, výber, adaptácia členov obchodného tímu
 • Individuálny koučing klientov
 • Koláže –  tvorivý cyklus s názvom Moja cesta
 • Maľovanie na textil
 • Maľované hodvábne mandaly
 • Maľovanie na tvár – masky, facepainting

Referencie

 • OZ Tvorivá dielňa
 • EHMK Košice 2013
 • MČ Košice Západ
 • Materské centrum Stonožka
 • Košický samosprávny kraj – projekty Terra incognita
 • Svet nápadov Košice, s.r.o.
 • OZ Quatre Pattes n.o.
 • VSE a.s.
 • Maďarsko-slovenská dvojjazyčná národnostná základná škola a internát v Novom Meste pod Šiatrom – Sátoraljaújhely

Certifikáty/Osvedčenia

 • Absolvované vzdelávanie, so zameraním na komunikačné a prezentačné zručnosti, zvládanie stresu, asertivita a riešenie konfliktov, time management,
 • Building an Insurance Practise Seminar – James M. Heidema,
 • Školenia nábor, výber, head hunting,
 • Vedenie porád, adaptačný process, hodnotiace rozhovory, spätná väzba,
 • OMI – Profesionálny certifikát v manažmente – riadenie v trhovom prostredí,
 • „KOUČOVANIE – filozofia a spôsobilosť“ a Transformačný koučing – Akadémia koučovania,
 • Akreditovaný vzdelávací program Manažér ďalšieho vzdelávania a Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti ďalšieho vzdelávania,
 • Arte terapeutický seminár Tvorivosť, kurz Arte terapie – úvod a techniky,
 • Akreditovaný kurz maľovanie na hodváb a textilné techniky.

Cena školenia

Od 35 EUR/ hodina

Cena tvorivých dielní v závislosti od rozsahu  a použitých materiálov – na základe dohody, po odsúhlasení rozpočtu.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko, Košický kraj, Prešovský kraj

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.

Other Events

ID Event Name Duration Start Date
Individuálne mentoringové sedenie 104 Weeks 1. januára 2024