Ľubica Karetková, Ing.

Ľubica Karetková, Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 4 899

Kariéru v oblasti vzdelávania dospelých som začala v roku 1997 prácou pre zahraničnú poradenskú spoločnosť. Od roku 2002 pôsobím na manažérskej a lektorskej pozícii vo vzdelávacej spoločnosti na Slovensku. Počas nášho pôsobenia sme vytvorili a zrealizovali množstvo vzdelávacích podujatí rôzneho druhu – od veľkých konferencií po malé, interné workshopy pre korporátnych a individuálnych klientov. Hlavným obsahom môjho profesionálneho zamerania je oblasť komunikácie, ktorá je zároveň mojou veľkou vášňou. Som presvedčená, že zlepšením našich komunikačných zručností, spoznaním a porozumením druhých nadobudneme životnú rovnováhu a sebavedomie, zjednodušíme si život a vybudujeme zdravé vzťahy. Do mojich tréningov vkladám to, čo som sa sama počas dlhých rokov praxe naučila pri riešení rôznych situácií a problémov v komunikácii so zamestnancami a obchodnými partnermi. Svoje prežité skúsenosti rada kombinujem so získanými vedomosťami z odbornej literatúry a absolvovaných tréningov.

Lektor školí

 • Vodcovstvo – leadership – rozvoj manažérskych zručností
 • Efektívna komunikácia, ako sa vyhnúť komunikačným chybám
 • Riešenie konfliktov
 • Asertivita v praxi manažéra
 • Zlepšenie reči tela
 • Prezentačné zručnosti
 • Pozitívne myslenie a sebamotivácia
 • Manažment reklamácií – ako efektívne odpovedať na reklamácie prostredníctvom emailov a listov

Referencie

 • VÚB, a.s.
 • IEE Sensing Slovakia s.r.o.
 • Nielsen Slovakia
 • individuálny klienti

Certifikáty/Osvedčenia

 • Akreditovaný vzdelávací program v rámci ALKP „LEKTOR“
 • Tréningy komunikácie, asertivity, prezentačných zručností
 • Personálny pohovor a jeho vyhodnotenie

Cena školenia od 40€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

15

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.