Mgr. Ingrid Papánková

Mgr. Ingrid Papánková

Lektor / Kariérny poradca | Počet zobrazení: 3 096

Kariérny poradca pre uchádzačov o zamestnanie, lektor národného projektu Bilancia Kompetencií a kurzov sprievodca v cestovného ruchu. „Uchádzač o zamestnanie, by mal dobre poznať svoje silné stránky, zručnosti a schopnosti, vedieť ich odprezentovať a poznať možnosti svojho uplatnenia a spôsobu ako prácu získať.“

Ako kariérny poradca,  ponúkam poradenstvo ako spoznať svoje silné stránky, zrekapitulovať nadobudnuté zručnosti, schopnosti a svoj talent, ako ich odprezentovať na pracovnom pohovore, ako si upraviť  svoj životopis a motivačný list aby zaujal potencionálneho zamestnávateľa, pripraviť sa na pracovný pohovor, aké sú možnosti a cesty hľadania práce a ako zostať motivovaný aj keď práca hneď nepríde. Každý z nás má iné schopnosti, talent, zručnosti, vzdelanie a pracovné skúsenosti, čo tvorí našu jedinečnosť. Na určité obdobie, ja ho nazývam prekrývacie obdobie, sa môžeme zamestnať kdekoľvek, ale z dlhodobého hľadiska sa treba snažiť hľadať možnosť uplatnenia v oblasti kde môžeme využívať svoj potenciál.

Ako lektor cestovného ruchu sa venujem praktickým činnostiam delegáta a sprievodku CR. Obsah školení zahŕňajú štyri oblasti: 1. Príprava na delegatúru,  2. Delegatúra,  3. Ukončenie delegatúry,  4.Sprevádzanie zájazdov.

Vyštudovala  som sociálnu pedagogiku na Trnavskej Univerzite v Trnave. Pracovala som v oblasti: štátnej správy, občianskeho a trestného práva, školstva, obchodu a marketingu,  ako náborová špecialistka v automobilovom priemysle nadnárodnej spoločnosti,  v oblasti  športu a zábavnom priemysle, v menežmente,  v cestovnom ruchu a v oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania.  Ako lektor som prednášala na národných projektoch v oblasti cestovného ruchu, v rámci vzdelávania a prípravy zamestnancov  a informačno – poradenskéhého kurzu pre uchádzačov o zamestnanie.  V súčasnosti pôsobím ako lektor kariérového poradenstva pre národný projekt Ústredia PSVR Bilancia kompetencii,  venovaný dlhodobo nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie a zároveň i ako sprievodkyňa CR. Práve osobné skúseností z rôznych pracovných oblastí, z kariérového poradenstva a z cestovného ruchu, využívam a predávam ďalej svojim klientom. Ponúkam on-line poradenstvo ako i skupinové kurzy, profesionálny a priateľský prístup, nezávislý nadhľad, rady a návrhy.

Lektorka školí:

  • Kariérne poradenstvo
  • Cestovný ruch

Certifikáty/Osvedčenia:

  • Bilancia kompetencií
  • Lektorské zručnosti
  • Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie
  • High Impact Presentation
  • Projektový management
  • Operation Orientation
  • Osvedčenie sprievodcu CR
  • Montessori filozofia

Cena školenia:

dohodou

Lektorka pôsobí v regióne:

Západné a stredné Slovensko, Online – celé Slovensko

Roky praxe

5

Kontakt

V prípade, že Vás lektorka zaujala, služby lektorky si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.