Legislatíva

dec
01

Vláda schválila Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030

24.11.2021 schválila Vláda SR na svojom rokovaní dôležitý dokument – Stratégiu celoživotného vzdelávania  a poradenstva na roky 2021 – 2030.

Od Editor | Počet zobrazení: 557 | Aktuality . Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie z legislatívy vzdelávania dospelých sa dočítate TU  

Od Editor | Počet zobrazení: 770 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009

Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009.

Od ALKP | Počet zobrazení: 2 193 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Stratégia celoživotného vzdelávania r. 2011

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 uznalo koncept celoživotného vzdelávania ako jedinú možnú odpoveď zodpovednej politickej reprezentácie.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 503 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o CŽV

Slovenská republika ako kandidátska krajina vysoko oceňuje príležitosť zapojiť sa do konzultačného procesu a po prvýkrát tak prispieť k identifikácii koherentných stratégií a praktických opatrení pre európsky politický dokument v oblasti vzdelávania.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 382 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa

Zasadnutie Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bolo rozhodujúcim momentom pre nasmerovanie politiky a aktivít Európskej únie.

Od ALKP | Počet zobrazení: 2 164 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národný program pre učiace sa regióny

Medzi regiónmi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sú z hľadiska ekonomických ukazovateľov výrazné rozdiely.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 938 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcie celoživotného poradenstva v SR

Zmenené životné a pracovné podmienky kladú čoraz väčší dôraz na významceloživotného vzdelávania.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 706 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC