Legislatíva

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie z legislatívy vzdelávania dospelých sa dočítate TU  

Od Editor | Počet zobrazení: 461 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009

Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 762 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Stratégia celoživotného vzdelávania r. 2011

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2010 – 2014 uznalo koncept celoživotného vzdelávania ako jedinú možnú odpoveď zodpovednej politickej reprezentácie.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 190 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o CŽV

Slovenská republika ako kandidátska krajina vysoko oceňuje príležitosť zapojiť sa do konzultačného procesu a po prvýkrát tak prispieť k identifikácii koherentných stratégií a praktických opatrení pre európsky politický dokument v oblasti vzdelávania.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 081 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Memorandum o celoživotnom vzdelávaní sa

Zasadnutie Európskej rady v Lisabone v marci 2000 bolo rozhodujúcim momentom pre nasmerovanie politiky a aktivít Európskej únie.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 680 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národný program pre učiace sa regióny

Medzi regiónmi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sú z hľadiska ekonomických ukazovateľov výrazné rozdiely.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 513 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Koncepcie celoživotného poradenstva v SR

Zmenené životné a pracovné podmienky kladú čoraz väčší dôraz na významceloživotného vzdelávania.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 356 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC

Národná správa o vývoji a stave učenia a vzdelávania dospelých v Slovenskej republike 1997 – 2007

Slovenská republika stojí v oblasti vzdelávania pred veľkými výzvami, napr. ako zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily v produktívnom veku a úspešne čeliť starnutiu populácie.

Od ALKP | Počet zobrazení: 1 159 | Legislatíva
ČÍTAŤ VIAC