Vláda schválila Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030

Vláda schválila Stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030

24.11.2021 schválila Vláda SR na svojom rokovaní dôležitý dokument – Stratégiu celoživotného vzdelávania  a poradenstva na roky 2021 – 2030. Celú stratégiu nájdete tu.

Kľúčové námety opatrení v Stratégii celoživotného vzdelávania  a poradenstva na roky 2021 – 2030 sú navrhnuté v 4 tematických oblastiach:

  1. oblasť – Kvalifikácie
  2. oblasť – Základné zručnosti a občianske vzdelávanie
  3.  a 4. oblasť sa zaoberá charakterom celoživotného vzdelávania a poradenstva a motiváciou občanov k celoživotnému vzdelávaniu.

„Nosným cieľom Stratégie CŽVaP je zabezpečiť pre každého občana celoživotný prístup k možnostiam vzdelávať sa, rozvíjať svoje zručnosti a kompetencie počas celého života v každom životnom štádiu a s ohľadom na individuálne potreby a okolnosti tak, aby každý mohol realizovať svoj potenciál v osobnom, pracovnom a občianskom živote. “  

Citácia:  EPALE

Zdroj informácií:

https://epale.ec.europa.eu/sk/content/strategia-celozivotneho-vzdelavania-poradenstva-na-roky-2021-2030-schvalena-vladou-sr?fbclid=IwAR3B8NRES2dFBFxRZqRDYh106ru5I5bn6eyURMrG3MtiJZcOEP3I0KT_U2E