VIANOČNÁ SÚŤAŽ o knihu Objavte svoj talent!

VIANOČNÁ SÚŤAŽ o knihu Objavte svoj talent!

…ešte pred odovzdaním všetkým koncoročných úloh, pred nákupom posledného darčeka, ozdôb, dopečením medovníkov, vyriešením „miliónpoložkového“ zoznamu povinností… ešte predtým sa zastavte a zasúťažte si s nami 🙂
A možno práve Vám pribudne od nás darček v podobe knihy „Objavte svoj talent“.

Pravidlá súťaže:

Usporiadateľ súťaže: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov, Partizánska cesta 97, 974 01  Banská Bystrica

Trvanie súťaže: 6.12.2021 – 16.12.2021

Žrebovanie: 17.12.2021

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať akýkoľvek fanúšik Asociácie lektorov a kariérnych poradcov na Slovensku po splnení súťažných podmienok. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účastník súťaže dáva súhlas s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

Podmienky účasti v súťaži:

Zapojte sa aj Vy do VIANOČNEJ SÚŤAŽE o knihu Objavte svoj talent. Je to jednoduché! Dajte „Like“ príspevku na facebooku a do komentára  pod príspevkom napíšte 1 vianočný zvyk, ktorý dodržiavate. A ste v hre!

Výhercovia, žrebovanie a ceny

Výhercom sa stane vyžrebovaný účastník súťaže. Zlosovanie výhercu sa uskutoční dňa 17.12.2021 prostredníctvom generátora náhodných čísel.

 

Súťaží sa o:

Knihu Objavte svoj talent od Juraja Málika.

 

 Oznámenie výhry

O výhre bude výherca oboznámený dňa  17.12.2021 prostredníctvom správy na facebooku. Meno výhercu bude zverejnené dňa 17.12.2021 na facebookovom profile Asociácie lektorov a kariérnych poradcov a na stránke www.alkp.sk.

Výherkyňou súťaže sa stala Janka Štefánik, ktorá splnila všetky podmienky účasti v  súťaži. Gratulujeme! 

Práva usporiadateľa:

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či podmienky stanovené pre danú cenu boli splnené, alebo nie. Cenu nemôže vyhrať súťažiaci, ktorí nesplnil, aj keď iba čiastočne, podmienky stanovené pre výhru cien. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie.

Vyhlásenie ALKP k súťaži: VIANOČNÁ SÚŤAŽ o knihu Objavte svoj talent nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná a spravovaná spoločnosťou Facebook a nie je s ňou nijako spojená.