Slavomíra Pintérová, Mgr.

Slavomíra Pintérová, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 5 082

Desať rokov som pôsobila v oblasti logistiky a distribúcie, kde som okrem riadenia oddelení mala na starosti call centrum a zákaznícky servis.
Som človek veľmi aktívny, hľadajúci nové výzvy a podnety. V roku 2014 som začala pôsobiť v cestovnom ruchu. Tieto zozbierané skúseností rada odovzdám ďalej. Mojím cieľom je zamerať sa na konkrétne firemné prostredie a nastaviť procesy tak, aby viedli k zlepšeniu výkonov zamestnancov, ako aj výsledkov firmy.
Komunikáciu považujem za jeden zo základných predpokladov úspechu v oblasti obchodu ako aj riadenia a manažovania ľudí. V každom človeku je skrytý potenciál a je umením pomôcť mu ho nájsť. Každý zamestnanec, alebo partner môže byť pre nás prínosom.

„Preto jednajte múdro s ľuďmi, s ktorými potrebujete vychádzať.“

Mojím ďalším cieľom je zamerať sa na ženy ( podnikateľky, manažérky, ale aj matky v domácnosti) pre túto skupinu plánujem organizovať zážitkové stretnutia, zamerané na vnútorný rozvoj, hľadanie kreativity a možno aj samej seba. Spolupráca bude prebiehať v spoločnosti SkS Academy, ktorej som zakladateľkou.

Lektor školí

 • Komunikačné zručnosti pre call centrá, zákaznícky servis, predajcov, obchodných zástupcov
 • Predajné zručnosti a starostlivosť o zákazníka pre realitných maklérov
 • PODNIKANIE V CESTOVNOM RUCHU:
  1. Administratívne záležitosti podnikania v CR
  2. Kto je náš zákazník? segmentácia trhu
  3. Ubytovacie zariadenie -členenie ubytovacích zariadení, kategorizácia ubytovacích zariadení, charakteristika jednotlivých častí v ubytovacom zariadení
  4. Starostlivosť o hosťa-platené, neplatené služby
  5.Uspokojenie potrieb účastníkov CR- tvorba balíkov služieb
  6. Marketing v CR, marketingový MIX 4 ,,C,,
  7. Cena z pohľadu podnikateľa a cena z pohľadu zákazníka -psychologický úžitok, stálosť hostí, faktor prestíže, hodnota destinácie pre klienta, citlivosť klienta na cenu
  8.Tvorba zliav- sezónnosť, čas objednávky, podľa cieľových skupín
  9. Spätná väzba v CR- tvorba dotazníkov
  10. Telefonická a emailová komunikácia v CR, riešenie sťažností, reklamácií
  11. Reklama, WEB, iné formy reklamy
  12. Ľudia- zamestnanci v CR, riadenie zamestnancov
  13.Pridané služby v CR- animačné programy
  14 Zaujímavosti zo sveta CR- motívy cestovania, typológia účastníkov CR, charakteristické znaky …..
 • Teambuilding- oranizovanie školení
 • Zážitkové kurzy a semináre pre ženy

Referencie

 • IT spoločnosť Galanta
 • Distribučná a reklamná spoločnosť Bratislava
 • Spolupráca s realitnou kanceláriou Senica

Certifikáty/Osvedčenia

 • Certifikát „Lektor“ Prešovská univerzita, FHaPV, katedra Andragogiky
 • Certifikát Komunikačné zručnosti
 • Certifikát Asertívna komunikácia, negociačné zručnosti
 • Certifikát SAP – užívateľ informačného systému
 • Osvedčenie Aktívny tele-marketing pre predajcov
 • Osvedčenie Rozvoj spolupráce v obchodných tímoch
 • Doplňujúce vzdelanie- Manažment cestovného ruchu

Cena školenia: dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

10

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.