Vreštiaková Lucia, Mgr.

Lucia Barborasova

Vreštiaková Lucia, Mgr.

Lektor / Kariérny poradca | Počet zobrazení: 5 307

Lektorka a odborná poradkyňa pre oblasť sociálnej politiky s dlhoročnými skúsenosťami...

Lektorka a odborná poradkyňa pre oblasť sociálnej politiky s dlhoročnými skúsenosťami nadobudnutými praxou v štátnej správe, poisťovníctve a prácou pre občianske združenie. Tvorba, príprava a samotná realizácia vzdelávacích projektov „ušitých priamo“ podľa požiadaviek klienta. Najvýznamnejší klienti vzdelávania – Úrady práce sociálnych vecí a rodiny, Allianz Slovenská poisťovňa a.s. – samostatnosť, komunikatívnosť, tvorivosť, flexibilita zároveň schopnosť prezentovať informácie na úrovni požadovanej účastníkmi vzdelávania poskytuje vzdelávaniu priestor na vytvorenie príjemnej atmosféry pre získavanie informácií

Kariérny poradca školí

 • Emócie a temperament
 • Asertivita
 • Profesionálna prezentácia
 • Zručnosti pri vedení pohovoru
 • Prvý dojem je dôležitý
 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Asertivita a riešenie konfliktov
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Sociálno psychologický výcvik
 • Základy komunikačných zručností
 • Kurzy pre obchodníkov
 • Telefonická komunikácia
 • Kariérne poradenstvo
 • Absolventi ZŠ, SŠ, SOU, VŠ, Nezamestnaní
 • Záujemci o zmenu zamestnania
 • Sociálno-komunikačné výcviky
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Tréning asertivity
 • Riešenie konfliktov
 • Hospodárenie s časom
 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Právne minimum v oblasti sociálnej pomoci

Referencie

 • UPSVaR Zvolen, I.U.NEX PERSON s.r.o. Banská Bystrica
 • Akadémia vzdelávania Zvolen
 • UPSVaR Trnava
 • Allianz Slovenska poistovňa
 • IVAKS s.r.o
 • OZ Aksen
 • Global Servis s.r.o.

Certifikáty/Osvedčenia

 • Kariérne poradenstvo
 • Lektor
 • Navigácia pri hľadaní povolania
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Komunikačné zručnosti a zvládanie stresu
 • Obchodné zručnosti
 • Inovatívne štúdium a vzdelávacie výcvikové školenia v oblasti prevencie závislostí
 • Navigácia pri hľadaní vhodného povolania
 • Budovanie poisťovacej praxe
 • Tréning kľúčových kvalifikácií

Cena školenia od 0€/hod

Lektor pôsobí v regióne

Banskobystrický kraj

Roky praxe

12

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.