Matej Dvonč

Matej Dvonč

Lektor | Počet zobrazení: 609

Moja doterajšia prax sa viaže na 2 oblasti: lektorskú a investičnú.

Ako lektor som pôsobil 3 roky v spoločnosti IGT Slovakia Corporation. Ku koncu svojho pôsobenia som ako senior lektor zastával pozíciu supervízora.
Čo sa týka investičnej oblasti, tej sa aktívne venujem 8 rokov ako špecialista kapitálového trhu.
Od tradingu som postupne prešiel k systematickému investovaniu. Zameriavam sa na akciový trh, disponujem širokými znalosťami o globálnej ekonomike a hlbokými skúsenosťami s rôznymi typmi finančných nástrojov.
Nadobudnuté znalosti a praktickú skúsenosť viem pútavou formou prednášok celistvo objasniť základy ekonómie, záhady finančného sveta a zákutia finančných nástrojov.

Stručné zhrnutie:

Lektor

 • Prax: 3r
 • Počet odškolených ľudí doteraz: 1500 – 1800
 • Oblasť: technické a programové školenia systémovej aplikácie koncovým užívateľom
 • Skills: komunikačné, prezentačné a negociačné zručnosti

Špecialista kapitálového trhu

 • Prax: 8r
 • Oblasť: akciový trh; komplexné znalosti a cenné skúsenosti s finančným trhom a finančnými nástrojmi (akcie, ETF, podielové fondy, investičné certifikáty, futures – komodity, CFD – forex)
 • Skills: hĺbková analýza trhu; tvorba, controlling a rebalansovanie portfólia; finančná a psychologická analýza investora; analytické schopnosti

Lektor školí

 • Základy globálnej ekonomiky
 • Charakteristika behaviorálnej ekonómie
 • Homo economicus – ekonomické myslenie v 21.storočí
 • Členenie finančného trhu
 • Typy finančných nástrojov
 • Teória tvorby portfólia
 • Fundamentálna, technická a psychologická analýza v praxi
 • Praktická finančná matematika
 • Hard skills – systémové školenia podľa preferencií zákazky

Referencie

 • IGT Slovakia Corporation

Certifikáty/Osvedčenia

 • Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo
 • Akreditovaný kurz Mzdy a personalistika
 • Akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo
 • SBA – Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore Kapitálového trhu
 • AFISP – Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore Kapitálového trhu
 • Medzinárodný Certifikát lektora IGT pre technické a programové zaškolenia koncových užívateľov

Cena školenia

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Bratislava

Roky praxe

8

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.