Matej Dvonč

Matej Dvonč

Lektor | Počet zobrazení: 288

Moja doterajšia prax sa viaže na 2 oblasti: lektorskú a investičnú.

Ako lektor som pôsobil 3 roky v spoločnosti IGT Slovakia Corporation. Ku koncu svojho pôsobenia som ako senior lektor zastával aj pozíciu supervízora.
Čo sa týka finančnej oblasti tej sa aktívne venujem 8 rokov ako špecialista kapitálového trhu. Od tradingu som postupne plynule prešiel k systematickému investovaniu. Predovšetkým sa zameriavam na akciový trh, mám však široké znalosti globálnej makroekonomiky a hlboké skúsenosti so svetom finančných nástrojov.
Nadobudnuté znalosti a praktickú skúsenosť viem pútavou formou prednášok celistvo objasniť záhady ekonomiky, finančného sveta a zákutia finančných nástrojov.

Stručné zhrnutie:

Lektor
• Prax: 3r
• Počet odškolených ľudí doteraz: 1500 – 1800
• Oblasť: technické a programové školenia systémovej aplikácie koncovým užívateľom
• Skills: výborné komunikačné a prezentačné zručnosti

Špecialista kapitálového trhu
• Prax: 8r
• Oblasť: predovšetkým akciový trh; disponujem však komplexnými znalosťami a cennými skúsenosťami s finančným
trhom a finančnými nástrojmi (obchodovanie s menami – FOREX, komodity – futures, dlhopisy, a pod.)
• Skills: hĺbková analýza trhu, fin.analýza investora, tvorba portfólia, controlling a rebalansovanie portfólia; výborné
analytické schopnosti

Lektor školí

 • Základy globálnej ekonomiky
 • Charakteristika behaviorálnej ekonómie
 • Homo economicus – ekonomické myslenie v 21.storočí
 • Členenie finančného trhu
 • Typy finančných nástrojov
 • Teória tvorby portfólia
 • Fundamentálna, technická a psychologická analýza v praxi
 • Praktická finančná matematika
 • Hard skills – systémové školenia podľa preferencií zákazky

Referencie

 • IGT Slovakia Corporation

Certifikáty/Osvedčenia

 • Akreditovaný kurz Jednoduché účtovníctvo
 • Akreditovaný kurz Mzdy a personalistika
 • Akreditovaný kurz Podvojné účtovníctvo
 • SBA – Osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore Kapitálového trhu
 • AFISP – Potvrdenie o absolvovaní osobitného finančného vzdelávania pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore Kapitálového trhu
 • Medzinárodný Certifikát lektora IGT pre technické a programové zaškolenia koncových užívateľov

Cena školenia

Dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Bratislava

Roky praxe

8

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.