Jozef Pribocký, Mgr. Ing.

Jozef Pribocký, Mgr. Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 4 774

Som predsedom občianskeho združenia NEPLAT-POKUTY, ktoré združuje tím odborníkov, bývalých inšpektorov.

Pracovali sme v správnych orgánoch ako: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, atď.. Takto máte možnosť využiť naše odborné poznatky priamo z praxe. Zo skúsenosti presne vieme, kde sa v podnikaní vyskytujú chyby, na čo si treba dať pozor a čo inšpektori kontrolujú. Môžete sa dozvedieť konkrétne prípady, kedy zákonným spôsobom došlo k zastaveniu konania, alebo zrušeniu rozhodnutia/pokuty. Odovzdám Vám naše KNOW-HOW, dostanete lacno informácie, ku ktorým sme sa my dopracovali rokmi.

Lektor školí

Legislatíva vo vzťahu ku kontrolným orgánom, kde sa účastníci dozvedia ako lepšie podnikať, správne aplikovať a dodržiavať príslušne zákony a platné normy. Praktickými poznatkami a skúsenosťami poukážem na najčastejšie nedostatky pri podnikaní a poradím podnikajúcim o zákonnom uplatňovaní práv na obhajobu, či už v hmotnoprávnych veciach, alebo procesných. Napomôžem podnikateľom v riadnom a zákonnom uplatňovaní svojich práv pri obchodných a iných vzťahoch a nastavím obchodné podmienky pre prevádzku internetového obchodu (e-shopu).

Referencie

  • Obvodný úrad
  • Notárska Kancelária
  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Asistent ministra
  • Predseda občianskeho združenia NEPLAT-POKUTY

Certifikáty/Osvedčenia

  • Odborný seminár Správne konanie v rozhodovacej činnosti správnych orgánov
  • Absolvovanie osobitného finančného vzdelávania
  • Farby života – komunikačné zručnosti
  • Lektor

Web stránka lektora:

www.neplat-pokuty.sk

www.zrusene-pokuty.sk

Cena školenia : dohodou

 

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

4

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.