Kúdelová Kopčanská Dagmar, Mgr.

Kúdelová Kopčanská Dagmar, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 7 038

Celý svoj profesijný život som s radosťou venovala práci s mládežou i s dospelými. Pracovala som ako stredoškolský učiteľ Pedagogickej a sociálnej akadémie v Leviciach. Venovala som sa aj akreditovanému vzdelávaniu pre učiteľov a odborných zamestnancov v oblasti ľudských práv. Zároveň som sa venovala publikačnej činnosti v oblastiach, ktoré ma zaujímajú. Pre neziskovú organizáciu Post Bellum pracujem ako koordinátor vzdelávania, lektor a dokumentarista . Spolupracujem s rôznymi organizáciami na organizácii vzdelávacích a osvetových podujatí             ( Amnesty International, Človek v ohrození, Múzeum holokaustu Sereď, Múzeum židovskej kultúry, ŠIOV, Post Bellum…). Som autorkou učebníc Sociológia I., II. pre stredné pedagogické školy, pedagogické a sociálne akadémie a pedagogické a kultúrne akadémie,som spoluautorkou metodík pre výchovu k ľudským právam. Získala som certifikáty lektora ďalšieho vzdelávania a tútora v poradenskom procese. Sústavne sa vzdelávam, dopĺňam si kvalifikáciu, som flexibilná, aktívna, mám veľmi dobré organizačné schopnosti, som pohotová, pracovitá, milujem prácu s ľuďmi. Typické pre mňa sú kvalitné komunikačné zručnosti, profesionalita, zodpovednosť, empatia, prosociálnosť, dôveryhodnosť, spravodlivosť.

Lektor školí

 • Ľudské práva, práva dieťaťa
 • Holokaust
 • Extrémizmus
 • Didaktické kompetencie
 • Andragogické kompetencie
 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Tréningy pamäti
 • Komunikácia a rozvoj sociálnych zručností
 • Osobnostný a sociálny rozvoj
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Sociálne zmeny
 • Globálne problémy súčasných spoločností (migrácia, chudoba, globalizácia, preľudnenie,životné prostredie,…)

Certifikáty/Osvedčenia

 • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii , Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii, Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Osvedčenie o absolvovaní semináru pre pedagógov a vzdelávatelov zo Slovenska v Medzinárodnej škole štúdií holokaustu v Jad Vašem, Izrael, Jeruzalem
 • Osvedčenie o II. kvalifikačnej skúške, (II. atestácia)
 • Certifikát o absolvovaní vzdelávania v projekte „Zlepšenie kvality odborného vzdelávania“ v Harrow England v Londýne
 • Osvedčenie o absolvovaní priebežného vzdelávania „Ľudské práva a práva dieťaťa v predmete OBN, ETV, Náuka o spoločnosti“
 • Osvedčenie o absolvovaní 2-ročného kurzu „Výchova k ústavnosti“ (metodická príprava)
 • Osvedčenie o ukončení aktualizačného vzdelávania „Osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezová téma v edukačnom procese“

Referencie

 • Pedagogická a sociálna akadémia Levice
 • SPN Bratislava
 • MPC Trnava
 • Post Bellum
 • Múzeum holokaustu Sereď

Cena školenia : dohodou 

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

33

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.