Martina Kuncová, Ing.

Martina Kuncová, Ing.

Kariérny poradca / Lektor | Počet zobrazení: 6 162

Som konzultantka v oblasti riadenia ľudských zdrojov, kariérna poradkyňa a koučka.

V oblasti vzdelávania a poradenstva mám 16 ročné skúsenosti. Koordinujem vzdelávacie a poradenské aktivity pre líniový, stredný aj top manažment, mám skúsenosti s prípravou a realizáciou talent management programov, programov 360 stupňového hodnotenia a assessment a development centra, aj ako hodnotiteľ. Mám tiež bohaté skúsenosti ako co-lektor a teambuildingový inštruktor.

Koordinujem a realizujem programy pre študentov univerzít a mladých nezamestnaných, ktoré sú zamerané na ich osobnostný rozvoj a kariérne smerovanie.

Pomáham (nielen mladým) ľuďom objaviť svoj talent, rozvíjať silné stránky, potenciál, správne nasmerovať a riadiť svoju kariéru, sprevádzam ich počas ich kariérneho a osobnostného rastu.

Som členkou SAKO – Slovenskej asociácie koučov, ALKP – asociácie lektorov a kariérnych poradcov. ZKPRK – Združenia pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry,  OZ Súlad vo Zvolene. Spolupracujem tiež so vzdelávacími spoločnosťami a neziskovými organizáciami.

Lektor školí

KARIÉRNE PORADENSTVO – Sebapoznanie a individuálne kariérne poradenstvo

 • zhodnotenie základných manažérskych kompetencií (komunikácia, motivácia, organizačné zručnosti, riešenie konfliktov, vedenie ľudí, práca v tíme, analytické a strategické myslenie)
 • definovanie silných a slabých stránok
 • individuálny osobnostný profil
 • porovnanie osobnostných predpokladov s požiadavkami na súčasnú, plánovanú alebo želanú pracovnú pozíciu
 • príprava životopisu a motivačného listu na konkrétnu pracovnú pozíciu
 • príprava na pracovný pohovor
 • simulácia pracovného pohovoru

KOUČING

Pri práci využívam na riešenie zameraný prístup (solution focused) a vychádzam z modelu silných stránok (strengths based). Sprevádzam koučovaného (klienta) a pomáham mu flexibilne a naplno využiť jeho potenciál a uplatniť jeho vlastné individuálne riešenie.

Koučing môžete využiť napr. v nasledovných prípadoch:

 • Vedenie nového tímu, resp. konkrétnej situácie v tíme
 • Nová výzva (povýšenie do vyššej funkcie, zodpovednosť za dôležitý projekt, uvedenie produktu na trh a pod.)
 • Individuálna rozvojová potreba zamestnanca (zvládanie stresu, záťažovej situácie, komunikácia s tímom a pod.)
 • Work life balance – nájdenie rovnováhy medzi prácou a rodinou

Pri koučingu zameranom na zvýšenie výkonnosti, posilňovanie zodpovednosti resp. samostatnosti realizujem spravidla 6-12 stretnutí. Koučingové stretnutia prebiehajú raz za cca 4 týždne a trvajú 1 – 1,5hodiny. Proces koučingu môže byť aj jednorazový, zameraný na hľadanie riešenia konkrétnej situácie.

LEKTOROVANIE

Komunikácia

 • Prijímanie a odovzdávanie informácií
 • Verbálna a neverbálna komunikácia
 • Pýtať sa alebo počúvať?
 • Aktívne počúvanie
 • Užitočné otázky
 • Simulácia rôznych typov rozhovorov

Sebapoznanie

WorkLifeBalance

Vedenie manažérskych rozhovorov

Timemanažment

Výber zamestnancov

Referencie

Vzdelávacie a poradenské aktivity

 • Siemens s.r.o., Johnson Controls International s.r.o.
 • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
 • Slovalco a.s., Bekaert Hlohovec, a.s.Kariérové poradenstvo a koučing
 • BSH Drives and Pumps s.r.o.
 • GEIS SK s.r.o., ČSOB leasing
 • UPSVaR
 • UMB Banská Bystrica
 • TU Zvolen
 • EPIC n.o.

Certifikáty/Osvedčenia

Cena školenia : dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

11

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.